Rozjeď projekt

Cílem je pomoci studentům posunout jejich projekt od nápadu k realizaci a tím rozvinout jejich kompetence k podnikavosti.

Z reflexí víme, že si účastníci odnesli zkušenosti s:
– vytvořením něčeho z ničeho,
– překonáváním vlastního strachu,
– tím, že hotové je lepší než perfektní.

V rámci semestru se snažíme vytvářet podmínky, aby práce na projektu pro vás byla přínosná a zvládnutelná – spojíme vás s mentory, pomůžeme připravit rozhovor apod. Naplánovaná společná setkání vám mají ušetřit čas a práci ulehčit.

Sylabus

Studenti pracují v týmech s využitím přístupů startupového světa i světa neziskového sektoru. Důraz je kladen na různé ověřovací metody, díky kterým lze v rámci inovačního procesu eliminovat rizika. Studenti si na reálném projektu zkouší business modelování (Lean Canvas), teorii změny (Results Chain), experimentování (Lean Startup), prototypování (HCD) a další nástroje a techniky. V průběhu semestru získávají zpětnou vazbu od potenciálních uživatelů, mentorů, donorů, investorů i od sebe navzájem.

V rámci podobného procesu probíhá i vývoj podcastů. Vyjma modelování, prototypování a zpětné vazby mohou studenti navíc získat zkušenosti s nahráváním a dramaturgií podcastu nebo s technikou správného mluvení.

Během semestru dostane každý prostor pravidelně konzultovat svůj projekt s vyučujícím předmětu. Termíny konzultací domlouváme individuálně.

Týmy letního semestru 2021/22

Oaktree Concept

Michael Kralert
Platforma spin-off spolupráce technicky zaměřených studentů ČVUT Fakulty architektury, kteří budou pracovat na konkrétních projektech a humanitně vzdělaných studentů UK FHS, kteří budou schopni sociologicky změřit dopady/přínosy projektu. Pilotním projektem je Meet&Green komunitní zahrada pro soutěž NakopniPrahu2022.

Židovsko křesťanská platforma

  • platforma fungující jako spojovací článek ke dvěma skupinám lidí, kteří jsou určitým způsobem odlišní
  • platforma fungující na základě spolupráce, dialogu
  • vzájemné poznávání odlišného náboženství, ale také kultury a životního stylu
  • boření mýtů, stále se objevujících předsudků a stereotypů vůči judaismu

Jóga pro hudebníky

Kristýna Šrámková, Vlasta Tichá
Hudebnice hudebníkům – aby se nemuseli vzdát své životní lásky kvůli trémě, nebo bolestem. Inspirace, jak přistupovat ke svému tělu a mysli jako k těm nejcennějším nástrojům.
Prevence, řešení, komunita, sdílení.
(Projekt, který prochází neustálými proměnami a posouvá hranice autorky.)

Sdílené lednice

Aneta Špinka

@childfree.cz

Martina Frühbauerová
Rozhodnout se pro vlastní bezdětnost je v Česku ještě pořád tak trochu tabu.  childfree.cz na příbězích dobrovolně bezdětných lidí kolem nás ukazuje, že jde o validní životní rozhodnutí postavené na rozličných důvodech. Skrze online prostředí i offline setkávání komunity nabízí prostor pro sdílení zkušeností i pocitů, pomáhá s navigováním konverzací s blízkými a podporuje navazování nových kontaktů.

Try to answer

Viktoriia Symkina
Animační videa o našem životě ve formátu „otázka-odpověď“.

GrOwl-team

Anna Benešová, Martin Minárik, Martina Baroňová, Ivan Anikin
Kompas ve světě fitness; to je cíl GrOwl-teamu. Jsme skupina mladých lidí, kteří se zajímají o fitness a seberozrozvoj.
Soustředíme se na:
✦ Rozšíření znalostí, zkušeností ověřené vědou i praxí
✦ Vybudování online (ale i offline) komunity přes sociální sítě a workshopy
✦ Vzdělávání mladé generace ve školách za pomocí interaktivních přednášek
Více o nás najdete na naší webové stránce: http://growl-team.cz/

Dormitory freestyle

Michal Holásek
Hlboko do vrecka a málo času? Si tu na správnom mieste.

Astronomie a Astrofyzika do škol!

Pavel Kůs, Ondřej Javora
Záměrem projektu je vytvořit pokročilé multimediální výukové materiály z oblasti astronomie a astrofyziky, které by byly cílené na žáky středních i základních škol. Materiály budou mít potenciál zlepšit výuku fyziky na SŠ a ZŠ pomocí aplikace současných poznatků z oblasti multimediálního vzdělávání a kognitivní psychologie, zvýšit popularitu oboru v cílové skupině a zároveň rozvíjet schopnosti a znalosti žáků s nadáním pro přírodovědné obory. Toho bude docíleno spoluprací s přírodovědnou soutěží Astronomická olympiáda, jíž je PK od roku 2017 členem, a spoluprací s Laboratoří pokročilého multimediálního vzdělávání, jíž je OJ členem.

Posilovna pro podcasty

Karolína Nečadová, Pavla Chadimová
Cílem Posilovny pro podcasty je poskytnout zájemcům o tvorbu podcastů know how o jejich tvorbě a posilovat jejich dovednosti, aby byli sami schopní zaštítit celý proces vzniku podcastu. Jak? Primárně pomocí série praktických workshopů. Pro koho? Pro začínající a později i pokročilejší tvůrce.

Letní semestr 2021/22

Setkávání probíhá každou středu 13.00 – 15.00 v Kampusu Hybernská v učebně 2D nebo online v případě omezení.

16. 2. 2022 – Informační setkání o kurzu (Online)

Obsah:
– seznámení s organizátory i mezi zájemci o kurz
– otázky a odpovědi

23. 2. 2022 – Úvodní hodina kurzu

Obsah:
– Seznamování se
– Rozjeď projekt: Proč, jak a co (prezentace a dotazy)
– Kontrakt (zápočty)
– Způsob komunikace
– Týmy a nápady

2. 3. 2022 – Jak rozjíždět projekty?

Obsah:
– Seznamování se
– Základní principy rozjíždění projektů (Lean Startup, práce s rizikem)
– Intro: Ondra Mrkus, Filip Liška, David Pešek
– Týmy a nápady
– Dotazy a odpovědi
– Výběr projektu pro příště

9. 3. 2022 – Workshop: Prototypování

Prototypování

16. 3. 2022 – Mastermind 1

Obsah:
– Reflexe předchozího
– Vysvětlení struktury pro Mastermind
– Rozdělení do skupin a vyzkoušení si Mastermindu

23. 3. 2022 – Workshop: Rozhovory

30. 3. 2022 – Workshop: Proč? Společenský dopad – Řetězec výsledků

Proč? Společenský dopad – Řetězec výsledků

6. 4. 2022 – Mastermind 2 + Workshop pro podcasty (dramaturgie)

Mastermind a práce s Filipem Liškou na podcastech.

13. 4. 2022 – Workshop: Co? (Business model – Lean Canvas)

Obsah:
– Sdílení, dotazy, diskuse…
– Lean Canvas (kdo jste nestihl, můžete si udělat online kurz zde: www.dobrokurzy.cz)

Úkoly:
– Ke konzultacím už přidávejte jako podklad Lean Canvas (a netrapte se „nedokonalostí“)

20. 4. 2022 – Mastermind 3

27. 4. 2022 – Program dle vašich potřeb

4. 5. 2022 – Mastermind 4

11. 5. 2022 – Zkouška prezentací

Zde najdete tipy a triky: Příprava na prezentace

18. 5. 2022 – Závěrečné prezentace

25. 5. 2022 – Reflexe a zpětná vazba

Reflexe:
1. Co důležitého jsem se naučil/a? O sobě, o ostatních, o světě?
2. Jak jsem se to vlastně naučil/a? Co pro mě bylo nejobtížnější?
3. Jak nejspíš využiju to, co jsem se naučil/a? K čemu mi to bude?

Zpětná vazba:
– Co se vám líbilo a měli bychom zachovat i pro další běhy?
– Co bychom měli změnit?
– Vděčnosti – komu byste rádi poděkovali a za co konkrétně?
– Co dalšího byste rádi sdělili?

Soutěž Nakopni Prahu

Účastníků soutěže a zároveň k nám přihlášeným studentů není nakonec tolik, takže se nebudeme na soutěž vázat tolik, jako jsme plánovali. Ale těm již přihlášeným samozřejmě pomůžeme.

Kritická data soutěže:
31. 1. 2022 – Uzavření registrací
14. 2. 2022 – Výběr účastníků
25. 2. 2022 – Nalejvárna & networking
25. 3. 2022 – Odevzdání projektů
8. 4. 2022 – Semifinále
20. 5. 2022 – Odevzdání podkladů
3. 6. 2022 – Finále

Vzhledem k tomu, že organizátoři soutěže mohou termíny měnit, berte vždy jako platnou informaci od nich a sledujte jejich informační kanály, zejména web: https://www.nakopniprahu.cz/

Pro koho je kurz vhodný?

Kurz Rozjeď projekt je určen pro všechny studenty Univerzity Karlovy se zájmem o inovace.

Pokud byste měli zájem se kurzu účastnit i z jiných škol, ozvěte se nám. Pokud budeme mít kapacitu, rádi vyhovíme. Jediná špatná zpráva je, že nedostanete kredity.

Co získáte účastí na kurzu?

Na skutečném nápadu na produkt nebo službu se naučíte přistupovat k realizaci inovace tak, abyste minimalizovali plýtvání času, penězi i svým potenciálem.

Z reflexí víme, že si účastníci odnesli zkušenosti s:
– vytvořením něčeho z ničeho,
– překonáváním vlastního strachu,
nevzdáváním se,
– tím, že hotové je lepší než perfektní.

V rámci semestru se snažíme vytvářet podmínky, aby práce na projektu pro vás byla přínosná a zvládnutelná – spojíme vás s mentory, pomůžeme připravit rozhovor apod. Naplánovaná společná setkání vám mají ušetřit čas a práci ulehčit.

Konkrétní představu získáte na stránce Obsah, kde se můžete podívat i na záznamy z výuky.

Co potřebujete před přihlášením?

Do začátku potřebujete akorát chuť něco smysluplného dělat a dostatek času v rámci semestru.

Nepotřebujete nápad. Námětů je všude dost a na prvotním nápadu popravdě ani tolik nezáleží. Jde především o získání zkušenosti s realizací. Během ní se nápad v průběhu experimentování obvykle i značně promění.

Nepotřebujete tým. Týmy se budou tvořit hned na začátku dle osobních preferencí. Máte-li už tým, můžete nabídnout ostatním, aby se přidali a tak využít kurz k nalezení dalších parťáků. Tím, že se jedná o předmět dostupný pro všechny fakulty, můžete v rámci kurzu vytvořit týmy mezioborové.

Jaká jsou pravidla pro zápočty?

Počet kreditů: 6 (týká se studentů UK)

Kurz je postavený jako zážitkový. Nejde tedy o převyprávění zapamatovaných informací a dokonce ani o to, zda umíte „správně“ používat prezentované nástroje. Hlavní je, že překonáte svůj strach, vyrazíte ze své komfortní zóny a něco reálného podniknete. I kdyby se to nakonec vůbec nepodařilo.

Ke zprostředkování reálného zážitku, tedy i např. s vyrovnáním se s neúspěchy po cestě, je však zapotřebí věnovat rozvoji daného nápadu řádnou péči. Jinými slovy, na produktech v rámci semináře je nutné poctivě pracovat; už proto, že na nich skutečně záleží a potenciálně budou pomáhat skutečným lidem.

Pro získání zápočtu je proto zapotřebí minimálně následující:
– Vytvoření minimálně 3 prototypů služby nebo produktu a jejich otestování na cílové skupině
Prezentace projektu před veřejností
– Sdílení v závěrečné reflexi
– Vyplnění dotazníků před a po semestru sloužícím k vyhodnocení kurzu

Zápočty se udělují po závěrečné reflexi.

Ideální je samozřejmě také vysoká účast na společných setkáních. Důležitá je ale hlavně odpovědnost vůči ostatním studentům v týmu; tedy aby se nikdo „nevezl“.

Plné podmínky však budou domluveny na úvodním setkání, protože důležitá je ta samotná diskuse nad nimi. Musí podpořit splnění cíle předmětu, musí také ale být co nejvíce fér pro vás, studenty.

Časté dotazy

Nemám nápad, vadí to?

Na úplném začátku nevadí, ale v rámci běhu pak potřebujete na něčem konkrétním a reálném pracovat. Vyřešit to můžete buď tak, že se přidáte k někomu jinému (kdo bude souhlasit), nebo něco pro semestr vymyslíte.

Spíše je ale pravděpodobné, že pár věcí máte tzv. „v šuplíku“, akorát vám třeba přijdou malé. Ale nemusíte hned měnit celý svět, stačí menší věc, na kterou si troufnete.

Pokud ne, pak je na místě rozhlédnout se ve svém okolí a vnímat, s čím kdo zápasí, co lidi kolem vás trápí. Nebo kde je nějaký společenský či environmentální problém, který vám přijde důležitý k řešení. Také se můžete zúčastnit některých workshopů (např. Design Thinking od New Generation of Founders) a na nich na něco k řešením přijít. A také se můžete zeptat ostatních, ať už nás nebo svých spolužáků, jsou lidé, kteří mají naprosto opačný problém, a nápadů mají víc než realizačních kapacit.

Mám nápadů moc, jaký mám vybrat?

V kurzu jde o to, zažít si některé principy v rychlém sledu. Zvolte tedy klidně něco jednoduššího – např. méně cílových skupin (typicky aukční platformy, kde musíte ve stejném okamžiku uspokojovat stranu nabídky i poptávky, jsou mnohem náročnější, než když máte jednu cílovou skupinu nezávislou na jakékoliv jiné).

Mám neziskový projekt, je to vhodné?

Ano, velmi. V reálu valná většina studentských projektů má nějaký sociální nebo environmentální rozměr. Naopak malá část je čistě komerční záležitost (ale i to je samozřejmě v pořádku). Kombinujeme přístupy z byznysového tak neziskového sektoru a vypadá to jako velmi funkční cesta. Podívejte se na předchozí běhy, abyste získali lepší představu.

Nemám v dané časy setkávání čas, ale rád/a bych se účastnil/a, je to možné?

Je nám moc líto, že Vám čas nevyhovuje. Dříve jsme zkoušeli vybírat časy přes Doodle, ale to zase nedopadlo pro jinou část studentů vhodně. Takže to teď volíme dle možností našich a prostoru, kde to bude probíhat. 

Společné časy setkávání jsou velmi důležité s ohledem na to, že kurz je o spolupráci a vzájemné podpoře i mezi studenty. Samostatný průchod tedy nedává smysl, tam to ztratí hodně z té hodnoty pro Vás. Tak snad se Vám příští semestr trefíme lépe!


Máte nějaký další dotaz? Nebo si nejste jisti vhodností svého nápadu? Zeptejte se na jan.vesely@ruk.cuni.cz, rád zodpovím.

Jak probíhaly předchozí semestry?