Rozjeď projekt

– Chcete zažít tvorbu nové služby nebo produktu od nápadu po realizaci?
– Baví vás učit se praxí od lidí z oboru?
– Zajímají vás inovace?

Inovační laboratoř: Rozjeď projekt je praktický projektový seminář určený pro všechny studenty Univerzity Karlovy napříč fakultami. Nenajdete tu frontální přednášky a striktní sylabus. Za to si ale zážitkovou formou na vlastním projektu pod vedením zkušených lektorů z praxe vyzkoušíte všechno potřebné. A možná se vám podaří svůj projekt i uvést do života. Už se to totiž povedlo!

Ale nejdůležitější je nebát se a zkusit to. Pojďte do toho!

Co se naučíte? 

Na svém skutečném nápadu na produkt nebo službu si vyzkoušíte, jak přistupovat k realizaci inovace tak, abyste minimalizovali plýtvání časem, penězi i svým potenciálem.

Na vlastní kůži zažijete vytváření prototypů nových produktů a služeb a jejich testování se skutečnými zákazníky.

Z reflexí víme, že si účastníci odnesli zkušenosti s:
– vytvořením něčeho z ničeho,
– překonáváním vlastního strachu,
– nevzdáváním se,
– tím, že hotové je lepší než perfektní.

Pro koho je kurz určený a jaké jsou vstupní požadavky?

Kurz Rozjeď projekt je určen pro všechny studenty Univerzity Karlovy se zájmem o inovace. Pokud byste měli zájem se kurzu účastnit i z jiných škol, ozvěte se nám. Pokud budeme mít kapacitu, rádi vyhovíme. Jediná špatná zpráva je, že nedostanete kredity.

Do začátku potřebujete akorát chuť něco smysluplného dělat a dostatek času v rámci semestru.

Nepotřebujete nápad. Námětů je všude dost a na prvotním nápadu popravdě ani tolik nezáleží. Jde především o získání zkušenosti s realizací. Během ní se nápad v průběhu experimentování obvykle i značně promění.

Nepotřebujete tým. Na projektu můžete klidně pracovat jen sami. Anebo ho na místě vytvořit, pokud budete chtít. Tím, že se jedná o předmět dostupný pro všechny fakulty, můžete v rámci kurzu vytvořit navíc týmy mezioborové.

Jak kurz probíhá? 

Studenti pracují v týmech s využitím přístupů startupového světa i světa neziskového sektoru. Důraz je kladen na různé ověřovací metody, díky kterým lze v rámci inovačního procesu eliminovat rizika. V průběhu semestru získávají zpětnou vazbu od potenciálních uživatelů, mentorů, donorů, investorů i od sebe navzájem.

Paralelně pak probíhají volitelné workshopy dle potřeb studentů. Např. business modelování (Lean Canvas), teorie změny (Results Chain), experimentování (Lean Startup), prototypování (HCD) a další.

V rámci podobného procesu probíhá i vývoj podcastů. Vyjma modelování, prototypování a zpětné vazby mohou studenti navíc získat zkušenosti s nahráváním a dramaturgií podcastu nebo s technikou správného mluvení.

Během semestru dostane každý prostor konzultovat svůj projekt s vyučujícím předmětu. Termíny konzultací domlouváme individuálně.

V rámci semestru se snažíme vytvářet podmínky, aby práce na projektu pro vás byla přínosná a zvládnutelná – spojíme vás s mentory, pomůžeme připravit rozhovor apod. Naplánovaná společná setkání vám mají ušetřit čas a práci ulehčit.

Konkrétní představu získáte na stránce Obsah, kde se můžete podívat i na záznamy z výuky.

Zimní semestr 2022/23

Setkávání probíhá každou středu 9.00 – 12.00 v Kampusu Hybernská v učebně 2D nebo online v případě omezení.

5. 10. 2022 – Úvodní hodina kurzu
12. 10. 2022 – Jak rozjíždět projekty?
13. 10. 2022 – Inovační workshop UK: Jak vytvořit svůj nápad? (Martin Vítek), informace a registrace: https://fb.me/e/21WS0IrIx
19. 10. 2022 – Prototypování a rozhovory
26. 10. 2022 – Tematický workshop (Podcasty)
2. 11. 2022 – Host Lukáš Rezek a Mastermind 1
9. 11. 2022 – Tematický workshop (Podcasty)
10. 11. 2022 – Inovační workshopy: Lean Canvas (Jan Veselý)
16. 11. 2022 – Host Václav Ryšlink a Mastermind 2
23. 11. 2022 – Tematický workshop (Podcasty) + Volitelný workshop Jiří Bréda
30. 11 2022 – Host Miky Škoda a Mastermind 3
7. 12. 2022 – Tematický workshop (Podcasty)
8. 12. 2022 – Inovační workshopy: Společenský dopad a řetězec výsledků (Jan Veselý)
14. 12. 2022 – Host (TBD) a Mastermind 4
21. 12. 2022 – Zkouška prezentací
4. 1. 2022 – Závěrečné prezentace
11. 1. 2023 – Reflexe a zpětná vazba

Jak se zapsat?

Studenti UK se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je TVOL0006.
Akademičtí pracovníci, zaměstnanci UK a doktorandi UK se zapisují pomocí Vzdělávacího portálu UK
Studenti mimo UK se mohou účastnit po dohodě s garantem kurzu – v případě volné kapacity budou vítáni, nedostanou však kredity – kontakt.

Jaká jsou pravidla pro zápočty?

Počet kreditů: 4 (týká se studentů UK)

Kurz je postavený jako zážitkový. Nejde tedy o převyprávění zapamatovaných informací a dokonce ani o to, zda umíte „správně“ používat prezentované nástroje. Hlavní je, že překonáte svůj strach, vyrazíte ze své komfortní zóny a něco reálného podniknete. I kdyby se to nakonec vůbec nepodařilo.

Ke zprostředkování reálného zážitku, tedy i např. s vyrovnáním se s neúspěchy po cestě, je však zapotřebí věnovat rozvoji daného nápadu řádnou péči. Jinými slovy, na produktech v rámci semináře je nutné poctivě pracovat; už proto, že na nich skutečně záleží a potenciálně budou pomáhat skutečným lidem.

Pro získání zápočtu je proto zapotřebí minimálně následující:
– Vytvoření minimálně 3 prototypů služby nebo produktu a jejich otestování na cílové skupině
– Min. 2 konzultace
Prezentace projektu před veřejností
– Sdílení v závěrečné reflexi
– Vyplnění dotazníků před a po semestru sloužícím k vyhodnocení kurzu

Zápočty se udělují po závěrečné reflexi.

Ideální je samozřejmě také vysoká účast na společných setkáních. Důležitá je ale hlavně odpovědnost vůči ostatním studentům v týmu; tedy aby se nikdo „nevezl“.

Plné podmínky však budou domluveny na úvodním setkání, protože důležitá je ta samotná diskuse nad nimi. Musí podpořit splnění cíle předmětu, musí také ale být co nejvíce fér pro vás, studenty.

Po úspěšném absolvování kurzu vám bude udělen open badge a certifikát. 

S kým se na kurzu poznáte?

Jan Veselý (LinkedIN – Osobní web)
Jan vede Inovační laboratoř a zároveň je věcným garantem předmětu Inovační laboratoř: Rozjeď projekt. V minulosti stvořil několik akceleračních programů zaměřených na sociální inovace (např. Laboratoř Nadace Vodafone), vedl IBM Smarter University, koordinoval Alianci pro mladé v ČR, založil EduFórum, vytvořil online portál dobrokurzy.cz aj. Vedle výuky na UK má na starosti vzdělávání ve Slevomatu a pracuje na decentralizovaném ekosystému pro celoživotní vzdělávání. Jeho velkým tématem je budoucnost vzdělávání v době nastupujícího transhumanismu.

Ondřej Mrkus (LinkedIN – Osobní web)
Ondra začal podnikat v den osmnáctin. Vzal pár našetřených tisíc a postavil e-shop. Ten sice do půl roku zkrachoval, ale díky němu dostal svůj první job jako projekťák. Později rozjel několik projektů od nuly. Třeba přírodní tobolky Mindflow a inovační program MetaSprint. Teď v Q Designers staví inovace s pozitivním dopadem pro IKEA a Nano Energieszlěpšuje prostředí ve firmách analýzou dat, pěstuje bylinky a občas píše.

Filip Liška

Filip Štochl

Miky Škoda

Pavla Chadimová

Jiří Bréda

Lukáš Rezek

Martin Vítek

Co o nás říkají absolventi?

„Předmět je v mých očích zcela unikátní a kvalitně doplňuje sadu kompetencí a zkušeností, které má student možnost si osvojit v rámci studia minimálně na naší fakultě. Je praktický, interaktivní a osobní, od studentů vyžaduje zápal, kritické myšlení a iniciativu. Přestože tento semestr byla účast nižší, než by předmět zvládl obsloužit, studenti byli podporováni ve vzájemné spolupráci. Vyučující je extrémně angažovaný, proaktivní a je studentům prakticky kdykoli k dispozici. Požadavky na studenty jsou objektivně vysoké, především předmět vyžaduje velkou časovou investici, což ale odpovídá charakteru předmětu a je v zásadě na každém studentovi, kolik chce předmětu dát a co si tedy odnese.“

„Oceňuji praktičnost semináře v jinak absolutně filozofické náplni studia. Semináře byly zábavné, poučné a rozhodně užitečné.“

„S vyučujícím jsem byl naprosto spokojen. Probouzel v nás nadšení po dobu celého kurzu, přednášky obohacoval o skvělé doplňující (a leckdy i zábavné) poznatky. Velmi dobře se orientoval v dané problematice. Celkově jeho přístup ke studentům byl velmi profesionální!“

„Jeden z nejzajímavějších předmětů do praxe, co jsem zatím měl možnost si zapsat. Velice oceňuji přípravu, jakou vyučující před předmětem podnikl a jak byla každá hodina připravena a zorganizována. Během semestru se průběžně sbírala zpětná vazba a program se trochu upravoval, aby více seděl očekávání studentů, což také velice oceňuji.“

„Skvělý, zcela unikátní předmět, facilitující osobnostní růst a měnící pohled na realizovatelnost pozitivních změn výrazně do pozitivna. Obzvláště vzhledem k premiéře předmětu není co vytknout. Aktivní zájem vyučujícího o průběžnou zpětnou vazbu je obdivuhodný.“

„Vynikající předmět! Oceňuji, že to není postavené ani kolem teorie, ani kolem simulace, nýbrž kolem vytváření reálného projektu. Honza Veselý jako vyučující to skvěle vede. Na předmětu se navíc sejde skupina samých zajímavých lidí, a jelikož spolu pracují, tak se díky tomu mohou poznat. Prostě velké dík!“

Kde se o nás píše/mluví?

30. 5. 2022 – Podcast Z lavice do akce! – Zkušenosti z kurzu Rozjeď projekt v Inovační laboratoři Univerzity Karlovy
13. 10. 2021 – UK Forum – Jan Veselý: Inovační laboratoř v Hybernské tříbí nápady
22. 7. 2020 – FFUK – Studenti zapojení do Inovační laboratoře bodovali v soutěži Nakopni Prahu
16. 7. 2020 – IES FSV UK – TÝM STUDENTŮ IES ZÍSKAL TŘETÍ MÍSTO V INOVAČNÍM HACKATHONU #NAKOPNIPRAHU
2. 7. 2020 – MFF UK – Studentky UK uspěly v pražském inovačním maratonu

Na co se nejčastěji ptáte?

Nemám nápad, vadí to?

Na úplném začátku nevadí, ale v rámci běhu pak potřebujete na něčem konkrétním a reálném pracovat. Vyřešit to můžete buď tak, že se přidáte k někomu jinému (kdo bude souhlasit), nebo něco pro semestr vymyslíte.

Spíše je ale pravděpodobné, že pár věcí máte tzv. „v šuplíku“, akorát vám třeba přijdou malé. Ale nemusíte hned měnit celý svět, stačí menší věc, na kterou si troufnete.

Pokud ne, pak je na místě rozhlédnout se ve svém okolí a vnímat, s čím kdo zápasí, co lidi kolem vás trápí. Nebo kde je nějaký společenský či environmentální problém, který vám přijde důležitý k řešení. Také se můžete zúčastnit některých workshopů (např. Design Thinking od New Generation of Founders) a na nich na něco k řešením přijít. A také se můžete zeptat ostatních, ať už nás nebo svých spolužáků, jsou lidé, kteří mají naprosto opačný problém, a nápadů mají víc než realizačních kapacit.

Mám nápadů moc, jaký mám vybrat?

V kurzu jde o to, zažít si některé principy v rychlém sledu. Zvolte tedy klidně něco jednoduššího – např. méně cílových skupin (typicky aukční platformy, kde musíte ve stejném okamžiku uspokojovat stranu nabídky i poptávky, jsou mnohem náročnější, než když máte jednu cílovou skupinu nezávislou na jakékoliv jiné).

Mám neziskový projekt, je to vhodné?

Ano, velmi. V reálu valná většina studentských projektů má nějaký sociální nebo environmentální rozměr. Naopak malá část je čistě komerční záležitost (ale i to je samozřejmě v pořádku). Kombinujeme přístupy z byznysového tak neziskového sektoru a vypadá to jako velmi funkční cesta. Podívejte se na předchozí běhy, abyste získali lepší představu.

Nemám v dané časy setkávání čas, ale rád/a bych se účastnil/a, je to možné?

Je nám moc líto, že Vám čas nevyhovuje. Dříve jsme zkoušeli vybírat časy přes Doodle, ale to zase nedopadlo pro jinou část studentů vhodně. Takže to teď volíme dle možností našich a prostoru, kde to bude probíhat. 

Společné časy setkávání jsou velmi důležité s ohledem na to, že kurz je o spolupráci a vzájemné podpoře i mezi studenty. Samostatný průchod tedy nedává smysl, tam to ztratí hodně z té hodnoty pro Vás. Tak snad se Vám příští semestr trefíme lépe!

Evropský rámec podnikatelských dovedností (EntreComp)

Při definici cílů vzdělávání a vyhodnocování kurzu vycházíme z EntreComp, viz: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en

Primární vlákno: Take action.
Sekundární: Uncover needs. Don’t give up. Learn from experience.


Máte nějaký další dotaz? Nebo si nejste jisti vhodností svého nápadu? Zeptejte se na jan.vesely@ruk.cuni.cz, rád zodpovím.

Jak probíhaly předchozí semestry?