Rozjeď projekt

Schováváte si nápady „na potom“? Co kdybyste se konečně odvážili a pustili se do nich? Přijměte semestrální výzvu a proměňte svůj nápad v realitu

Ukážeme vám, jak vytvářet prototypy nových produktů a služeb a testovat je se skutečnými zákazníky. Poradíme na konzultacích. A získáte vzájemnou podporu i od ostatních účastníků.

Inovační laboratoř: Rozjeď projekt je praktický projektový seminář určený pro všechny studenty Univerzity Karlovy napříč fakultami. Nenajdete tu frontální přednášky a striktní sylabus. Za to si ale zážitkovou formou na vlastním projektu pod vedením zkušených lektorů z praxe vyzkoušíte všechno potřebné. A možná se vám podaří svůj projekt i uvést do života.

Ale nejdůležitější je nebát se a zkusit to. Pojďte do toho!

Co můžete očekávat?

YouTube player

Co získáte? 

Bič na prokrastinaci. Termíny. Tlak. Přestanete odkládat rozjetí svého nápadu na neurčito.

Naučíte se, jak přistupovat k realizaci inovace tak, abyste minimalizovali plýtvání časem, penězi i svým potenciálem. Na vlastní kůži zažijete vytváření prototypů nových produktů a služeb a jejich testování se skutečnými zákazníky. Takže i když vám nevyjde tento nápad, už nebudete ztracení s tím dalším.

Přístup do Posilovny pro Changemakery, kde získáte podporu ostatních účastníků. A objevíte, že ve skutečnosti máte hodně co dát i vy ostatním.

Z reflexí víme, že si účastníci odnesli zkušenosti s:
– vytvořením něčeho z ničeho,
– překonáváním vlastního strachu,
– nevzdáváním se,
– tím, že hotové je lepší než perfektní.

4 kredity (studenti Univerzity Karlovy).

Pro koho je kurz určený a jaké jsou vstupní požadavky?

Kurz Rozjeď projekt je určen pro všechny studenty Univerzity Karlovy, kteří chtějí pracovat na vlastním projektu. Pokud byste měli zájem se kurzu účastnit i z jiných škol, ozvěte se nám. Pokud budeme mít kapacitu, rádi vyhovíme. Jediná špatná zpráva je, že nedostanete kredity.

Do začátku potřebujete akorát chuť něco smysluplného dělat a dostatek času v rámci semestru.

Nepotřebujete tým. Na projektu můžete klidně pracovat jen sami. Anebo ho na místě vytvořit, pokud budete chtít. Tím, že se jedná o předmět dostupný pro všechny fakulty, můžete v rámci kurzu vytvořit navíc týmy mezioborové.

Nápad nemusíte považovat za skvělý. Teprve testování ukáže a nejspíš i velmi výrazně nápad promění. A pokud žádný zrovna teď nemáte, ale něco rozjet chcete, můžete se přidat k ostatním na některé z prvních hodin.

Jak kurz probíhá? 

Studenti pracují samostatně nebo v týmech s využitím přístupů startupového světa i světa neziskového sektoru. Důraz je kladen na různé ověřovací metody, díky kterým lze v rámci inovačního procesu eliminovat rizika. V průběhu semestru získávají zpětnou vazbu od potenciálních uživatelů, mentorů, donorů, investorů i od sebe navzájem.

Paralelně pak probíhají volitelné workshopy dle potřeb studentů. Např. business modelování (Lean Canvas), teorie změny (Results Chain), experimentování (Lean Startup), prototypování (HCD) a další.

Během semestru dostane každý prostor konzultovat svůj projekt s vyučujícím předmětu. Termíny konzultací domlouváme individuálně.

V rámci semestru se snažíme vytvářet podmínky, aby práce na projektu pro vás byla přínosná a zvládnutelná – spojíme vás s mentory, pomůžeme připravit rozhovor apod. Naplánovaná společná setkání vám mají ušetřit čas a práci ulehčit.

Konkrétní představu získáte na stránce Obsah, kde se můžete podívat i na záznamy z výuky.

Zimní semestr 2023/24

Seminář je koncipován jako 10týdenní výzva počítáno od konce úvodního bloku (tzn. 18. října) k závěrečným prezentacím (10. ledna) s přihlédnutím k Vánočním svátkům.

Úvodní blok

Setkávání: středy 10.00-12.00 v Kampusu Hybernská, budova D, 2. patro
– 4. 10. 2023, 10.00-12.00: Úvodní hodina kurzu (doporučené)
– 11. 10. 2023, 10.00-12.00: Workshop: Jak rozjíždět projekty? (doporučené)
– 18. 10. 2023, 10.00-12.00: Workshop: Prototypování (doporučené)

Podpora při prototypování

– 25. 10. 2023, 10.00-12.00: Live Office Hours (doporučené)
– 1. 11. 2023, 10.00-12.00: Mastermind/konzultace (doporučené)
– 8. 11. 2023, 10.00-12.00: Checkpoint 1 (povinné)
– 15. 11. 2023, 10.00-12.00: Live Office Hours (doporučené)
– 22. 11. 2023, 10.00-12.00: Mastermind/konzultace (doporučené)
– 29. 11. 2023, 10.00-12.00: Checkpoint 2 (povinné)
– 6. 12. 2023, 10.00-12.00: Live Office Hours ONLINE (doporučené)
– 13. 12. 2023, 10.00-12.00: Mastermind/konzultace (doporučené)
– 20. 12. 2023, 10.00-12.00: Mastermind/konzultace (doporučené)

Live Office Hours
Živé konzultace, kdy jeden člověk/tým přijde se svým nápadem/projektem a my se mu budeme snažit pomoct. Ostatní sledují a inspirují se pro svoji situaci. Může jít o konkrétní problém, návrh prototypu, zpětnou vazbu apod.

Mastermindy/konzultace
Dle počtu účastníků a domluvy budou buď probíhat konzultace nebo mastermindy (vzájemná pomoc ve skupině). Individuální konzultace doporučujeme alespoň dvě za semestr.

Checkpointy
Předvedete, kam jste se dostali: ukážete prototypy a reakce cílové skupiny.

Týdenní reflexe (povinné)
Každý týden (do nedělní půlnoci) dodáte aktuální data o svém projektu (za vícečlenný tým stačí jednou) – jedná se o jednoduchý formulář na pár minut. Pokud ale data neodešlete 2 týdny po sobě, jste automaticky vyřazeni (to je ten „bič na prokrastinaci“) a ztrácíte nárok na zápočet.

Závěrečný blok

Setkávání: středy 10.00-12.00 v Kampusu Hybernská, budova D, 2. patro
– 3. 1. 2024, 10.00-12.00: Zkouška prezentací (doporučené)
– 10. 1. 2024, 10.00-12.00: Závěrečné prezentace (povinné)
– 17. 1. 2024, 10.00-12.00: Reflexe a zpětná vazba (povinné)

Další podpora v rámci semestru

Inovační úterky
Úterky dopoledne běží program (workshopy, mastermindy a networkingové snídaně) určený pro absolventy kurzů zaměřených na podnikavost, kam ale můžete i vy. Tam se setkáte i s dalšími akčními lidmi a vzájemně si pomůžete.

Online obsah
Podívejte se na záznamy přednášek a workshopů: https://www.inovacnilaborator.cz/obsah/

Jak se zapsat?

Zápis je možný až do startu 10týdenní výzvy, tj. do 18. 10. 2023!

Studenti UK se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je TVOL0006.
Akademičtí pracovníci, zaměstnanci UK a doktorandi UK se zapisují pomocí Vzdělávacího portálu UK
Studenti mimo UK se mohou účastnit po dohodě s garantem kurzu – v případě volné kapacity budou vítáni, nedostanou však kredity – kontakt.

Jaká jsou pravidla pro zápočty?

Počet kreditů: 4 (týká se studentů UK)

Kurz je postavený jako zážitkový. Nejde tedy o převyprávění zapamatovaných informací a dokonce ani o to, zda umíte „správně“ používat prezentované nástroje. Hlavní je, že překonáte svůj strach, vyrazíte ze své komfortní zóny a něco reálného podniknete. I kdyby se to nakonec vůbec nepodařilo.

Ke zprostředkování reálného zážitku, tedy i např. s vyrovnáním se s neúspěchy po cestě, je však zapotřebí věnovat rozvoji daného nápadu řádnou péči. Jinými slovy, na produktech v rámci semináře je nutné poctivě pracovat; už proto, že na nich skutečně záleží a potenciálně budou pomáhat skutečným lidem.

Pro získání zápočtu je proto zapotřebí minimálně následující:
– Zasílání týdenních reflexí skrz dotazník (pokud data neodešlete 2 týdny po sobě, jste automaticky vyřazeni)
Sdílení postupu ve dvou Checkpointech v rámci kurzu
Prezentace projektu před veřejností
– Sdílení v závěrečné reflexi
– Vyplnění dotazníků před a po semestru sloužícím k vyhodnocení kurzu

Zápočty se udělují po závěrečné reflexi.

Ideální je samozřejmě také vysoká účast na společných setkáních. Důležitá je ale hlavně odpovědnost vůči ostatním studentům v týmu; tedy aby se nikdo „nevezl“.

Plné podmínky však budou domluveny na úvodním setkání, protože důležitá je ta samotná diskuse nad nimi. Musí podpořit splnění cíle předmětu, musí také ale být co nejvíce fér pro vás, studenty.

Po úspěšném absolvování kurzu vám bude udělen open badge a certifikát. 

S kým se na kurzu poznáte?

Jan Veselý (LinkedIN – Osobní web)
Honza je věcným garantem předmětu Inovační laboratoř: Rozjeď projekt. V minulosti stvořil několik akceleračních programů zaměřených na sociální inovace (např. Laboratoř Nadace Vodafone), vedl IBM Smarter University, koordinoval Alianci pro mladé v ČR, založil EduFórum, vytvořil online portál dobrokurzy.cz aj. Jeho velkým tématem je budoucnost vzdělávání v době nastupujícího transhumanismu.

Ondřej Mrkus (LinkedIN – Osobní web)
Ondra začal podnikat v den osmnáctin. Vzal pár našetřených tisíc a postavil e-shop. Ten sice do půl roku zkrachoval, ale díky němu dostal svůj první job jako projekťák. Později rozjel několik projektů od nuly. Třeba přírodní tobolky Mindflow a inovační program MetaSprint. Teď v Q Designers staví inovace s pozitivním dopadem pro IKEA a Nano Energieszlěpšuje prostředí ve firmách analýzou dat, pěstuje bylinky a občas píše.

Co o nás říkají absolventi?

„Předmět je v mých očích zcela unikátní a kvalitně doplňuje sadu kompetencí a zkušeností, které má student možnost si osvojit v rámci studia minimálně na naší fakultě. Je praktický, interaktivní a osobní, od studentů vyžaduje zápal, kritické myšlení a iniciativu. Přestože tento semestr byla účast nižší, než by předmět zvládl obsloužit, studenti byli podporováni ve vzájemné spolupráci. Vyučující je extrémně angažovaný, proaktivní a je studentům prakticky kdykoli k dispozici. Požadavky na studenty jsou objektivně vysoké, především předmět vyžaduje velkou časovou investici, což ale odpovídá charakteru předmětu a je v zásadě na každém studentovi, kolik chce předmětu dát a co si tedy odnese.“

„Oceňuji praktičnost semináře v jinak absolutně filozofické náplni studia. Semináře byly zábavné, poučné a rozhodně užitečné.“

„S vyučujícím jsem byl naprosto spokojen. Probouzel v nás nadšení po dobu celého kurzu, přednášky obohacoval o skvělé doplňující (a leckdy i zábavné) poznatky. Velmi dobře se orientoval v dané problematice. Celkově jeho přístup ke studentům byl velmi profesionální!“

„Jeden z nejzajímavějších předmětů do praxe, co jsem zatím měl možnost si zapsat. Velice oceňuji přípravu, jakou vyučující před předmětem podnikl a jak byla každá hodina připravena a zorganizována. Během semestru se průběžně sbírala zpětná vazba a program se trochu upravoval, aby více seděl očekávání studentů, což také velice oceňuji.“

„Skvělý, zcela unikátní předmět, facilitující osobnostní růst a měnící pohled na realizovatelnost pozitivních změn výrazně do pozitivna. Obzvláště vzhledem k premiéře předmětu není co vytknout. Aktivní zájem vyučujícího o průběžnou zpětnou vazbu je obdivuhodný.“

„Vynikající předmět! Oceňuji, že to není postavené ani kolem teorie, ani kolem simulace, nýbrž kolem vytváření reálného projektu. Honza Veselý jako vyučující to skvěle vede. Na předmětu se navíc sejde skupina samých zajímavých lidí, a jelikož spolu pracují, tak se díky tomu mohou poznat. Prostě velké dík!“

Kde se o nás píše/mluví?

30. 5. 2022 – Podcast Z lavice do akce! – Zkušenosti z kurzu Rozjeď projekt v Inovační laboratoři Univerzity Karlovy
13. 10. 2021 – UK Forum – Jan Veselý: Inovační laboratoř v Hybernské tříbí nápady
22. 7. 2020 – FFUK – Studenti zapojení do Inovační laboratoře bodovali v soutěži Nakopni Prahu
23. 7. 2020 – Knihy na Prahu! Studenti zabodovali v inovačním maratonu
2. 7. 2020 – MFF UK – Studentky UK uspěly v pražském inovačním maratonu

Na co se nejčastěji ptáte?

Nemám nápad, vadí to?

V rámci běhu potřebujete na něčem konkrétním a reálném pracovat. Vyřešit to můžete buď tak, že se přidáte k někomu jinému (kdo bude souhlasit), nebo něco pro semestr rychle vymyslíte.

Spíše je ale pravděpodobné, že pár věcí máte tzv. „v šuplíku“, akorát vám třeba přijdou malé. Ale nemusíte hned měnit celý svět, stačí menší věc, na kterou si troufnete.

Pokud ne, pak je na místě rozhlédnout se ve svém okolí a vnímat, s čím kdo zápasí, co lidi kolem vás trápí. Nebo kde je nějaký společenský či environmentální problém, který vám přijde důležitý k řešení. Také se můžete zúčastnit některých workshopů (např. Design Thinking od New Generation of Founders) a na nich na něco k řešením přijít. A také se můžete zeptat ostatních, ať už nás nebo svých spolužáků, jsou lidé, kteří mají naprosto opačný problém, a nápadů mají víc než realizačních kapacit.

Mám nápadů moc, jaký mám vybrat?

V kurzu jde o to, zažít si některé principy v rychlém sledu. Zvolte tedy klidně něco jednoduššího – např. méně cílových skupin (typicky aukční platformy, kde musíte ve stejném okamžiku uspokojovat stranu nabídky i poptávky, jsou mnohem náročnější, než když máte jednu cílovou skupinu nezávislou na jakékoliv jiné).

Mám neziskový projekt, je to vhodné?

Ano. V reálu valná většina studentských projektů má nějaký sociální nebo environmentální rozměr. Naopak malá část je čistě komerční záležitost (a i to je samozřejmě v pořádku). Kombinujeme přístupy z byznysového i neziskového sektoru. Podívejte se na předchozí běhy, abyste získali lepší představu.

Nemám v dané časy setkávání čas, ale rád/a bych se účastnil/a, je to možné?

Je nám moc líto, že Vám čas nevyhovuje. Dříve jsme zkoušeli vybírat časy přes Doodle, ale to zase nedopadlo pro jinou část studentů vhodně. Takže to teď volíme dle možností našich a prostoru, kde to bude probíhat. 

Společné časy setkávání jsou velmi důležité s ohledem na to, že kurz je o spolupráci a vzájemné podpoře i mezi studenty. Samostatný průchod tedy nedává smysl, tam to ztratí hodně z hodnoty pro Vás. Tak snad se Vám příští semestr trefíme lépe!

Evropský rámec podnikatelských dovedností (EntreComp)

Při definici cílů vzdělávání a vyhodnocování kurzu vycházíme z EntreComp, viz: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en

Primární:
Into action – Taking the initiative – Take action – I can have a go at solving problems that affect my surroundings. (Level 1)
Sekundární:
– Ideas and opportunities – Spotting opportunities – Uncover needs. – I can establish which user group, and which needs, I want to tackle through creating value. (Level 4)
– Resources – Motivation and perseverance – Don’t give up. – I do not give up and I can keep going even when facing difficulties. (Level 1)
– Into action – Learning through experience – Learn from experience. – I can reflect on my experience in taking part in value-creating activities and learn from it. (Level 2)


Máte nějaký další dotaz? Nebo si nejste jisti vhodností svého nápadu? Zeptejte se na jan.vesely@ruk.cuni.cz, rád zodpovím.

Jak probíhaly předchozí semestry?

Podívejte se hlavně na závěrečné prezentace studentů a hned uvidíte, že to vážně stojí za to!