Letní semestr 2022/2023

Týmy a závěrečné prezentace

Anja Gladović: Plošná vzdělávací podpora žáků při přípravě na jednotné přijímací zkoušky na SŠ

Projekt má za cíl minimalizovat socioekonomické a jiné rozdíly při přípravě na přijímací zkoušky na SŠ, a umožnit tak pomoc u přípravy na přijímačky každému studentovi, kterého jednotné přijímací zkoušky čekají.

Šimon Otruba: Poradenství s telekomunikačními službami v zahraničí

Můj produkt by nabízel uživatelům možnost porovnat ceny roamingu a e-SIM karet, což by usnadnilo nalezení nejlepšího telekomunikačního řešení pro cestování do zahraničí. Díky poradenství by se mohl snadno přepínat mezi operátory a cestovat bez starostí.
Kontakt: simon.otruba@belgravia.cz

Adéla Soukupová: Společně na výlet

Smyslem projektu je propojovat třídy stejného ročníku ze speciálních a běžných škol, a to formou společně stráveného času na výletech a vytvářet tak dlouhodobou spolupráci mezi nimi.

Jakub Pidrman: Cooler Performance

Jak pomocí chlazení chodidel posunout výkon na další level?

Alžběta Havrdová: ReStart!

Projekt ReStart se věnuje podpoře studentů v jejich rozhodování a umožňuje jim dosáhnout úspěchu bez toho, aby se ztratili v systému. Chceme, aby se studenti nebáli udělat změnu a měli dostatek podpory k tomu, aby se mohli rozvíjet osobně i akademicky. Naším cílem je vytvořit podpůrné prostředí, kde se studenti mohou cítit motivováni k dosažení svých cílů a kde se jim poskytuje potřebná podpora, aby mohli překonat překážky vzdělávacího procesu.
Kontakt: bety.havrdova@gmail.com

Ondřej Mrkus: Playful

Playful je zážitkový vzdělávací program pro děti 8-12 let, ve kterém se skrz hraní her učí spolupracovat na řešení komplexních problémů.

Sára Rosecká: Yoga ve Zlíně

Mým cílem bylo vytvořit si klientelu pro mé yogové lekce ve Zlíně. Postupem casu jsem ale zjistila, že musím přijít na to jak lidé přistupují ke cvičení a co je donutí chodit cvičit do studia každý týden.

Tomáš Kulhánek: eGolem

Projekt na základě již teoretických výsledků z předchozích grantových výzkumů má za cíl vytvářet výukový simulátor fyziologie člověka – eGolem. Simulátor běží jako webová aplikace, která spolu s učebním textem vysvětlí obtížně pochopitelné partie medicíny, konkrétně fyziologie a patofyziologie. Simulátor se dá propojit s robotizovanou figurínou, která dýchá, nebo s maketou medicínského přístroje, kde se dá cvičně korigovat léčba. Simulátor lze taktéž integrovat do virtuální nebo rozšířené reality, kde je možné vytvořit kompletně virtuální prostředí podle potřeb výuky. Pilotní provoz je nyní zkoušen na 1.LFUK s 3 tématy medicíny a záměrem je rozjet komerční prodej simulátorů školám, simulačním centrům a studentům, který by financoval profesionální vývoj simulátoru pokrývajícího 30 a více témat medicíny.

Ondřej Fanta: Učebnice založená na virtuálním modelu

E-learningová platforma, která interaktivně demonstruje a vysvětluje nejsložitější koncepty lékařské fyziologie.

Valentýna Tyllová: Učitelka trochu jinak

Projekt se zaměřuje na osvětu v důležitých tématech primární prevence dětí na základních a středních školách. Součástí je také důležitá inovativní složka pro učitele, která ma za cíl inspirovat, podporovat a motivovat stávající i budoucí učitele. 

Anna Kubešová – Podpůrná skupina pro adoptované děti

Podpůrná skupina pro adoptované děti bude bezplatná služba pro děti a dospívající ve věku 12-17 let. Cílem je poskytnout podporu adoptovaným dětem ve spolupráci s jejich adoptivními rodinami a pomoci jim porozumět pocitům spojeným se zkušeností s procesem adopce a poskytnout bezpečné prostředí, které podporuje pozitivní vztahy a komunikaci mezi členy rodiny.
Během těchto setkání budou mít děti příležitost sdílet své zkušenosti s ostatními a rozvíjet své další dovednosti. Tato setkání budou vedena terapeutem a dobrovolníky z řad studentů psychologie.

Letní semestr 2022/23

Seminář byl koncipován jako 10týdenní výzva počítáno od konce úvodního bloku (tzn. start je 1. března) k závěrečným prezentacím (10. května).

Úvodní blok
Setkávání: středy 10.00-12.00 v Kampusu Hybernská, budova D, 2. patro
– 15. 2. 2023, 10.00-12.00: Úvodní hodina kurzu (doporučené)
– 22. 2. 2023, 10.00-12.00: Workshop: Jak rozjíždět projekty? (doporučené)
– 1. 3. 2023, 10.00-12.00: Workshop: Prototypování a rozhovory (doporučené)

Týdenní reflexe (povinné)
Každý týden (do nedělní půlnoci) dodáte aktuální data o svém projektu (za vícečlenný tým stačí jednou). Pokud data neodešlete 2 týdny po sobě, jste automaticky vyřazeni (to je ten „bič na prokrastinaci“) a ztrácíte nárok na zápočet.

Konzultace (doporučené)
Jsme tu proto, abychom vám pomohli překonat počáteční nesnáze, tak nás využijte! Co nejdřív to půjde si s námi domluvte termín. Doporučujeme alespoň dvě konzultace za semestr.

Online obsah (doporučené)
Podívejte se na záznamy přednášek a workshopů: https://www.inovacnilaborator.cz/obsah/

Posilovna pro Changemakery (doporučené)
Paralelně s výzvou Rozjeď projekt běží program pro Changemakery, kde se setkáte i s dalšími akčními lidmi a vzájemně si pomůžete. A tam můžete i pokračovat po kurzu nebo při nezvládnutí výzvy. Posilovna je realizovaná v rámci celoživotního vzdělávání a je bez kreditů.
Setkávání se střídají v týdnech naživo (středy 10.00-12.00 v Kampusu Hybernská, 2D) a online (čtvrtky 13.00-15.00):
– 8. 3. 2023, 10.00-12.00: Mastermind naživo
– 16. 3. 2023, 13.00-15.00: Mastermind online
– 22. 3. 2023, 10.00-12.00: Mastermind naživo
– 30. 3. 2023, 13.00-15.00: Mastermind online
– 5. 4. 2023, 10.00-12.00: Mastermind naživo
– 13. 4. 2023, 13.00-15.00: Mastermind online
– 19. 4. 2023, 10.00-12.00: Mastermind naživo
– 27. 4. 2023, 13.00-15.00: Mastermind online
Doporučená účast je jednou za 14 dnů, dle vašich preferencí naživo či online. Ale můžete samozřejmě na všechna setkání.

Závěrečný blok
Setkávání: středy 10.00-12.00 v Kampusu Hybernská, budova D, 2. patro
– 3. 5. 2023, 10.00-12.00: Zkouška prezentací (doporučené)
– 10. 5. 2023, 10.00-12.00: Závěrečné prezentace (povinné)
– 17. 5. 2023, 10.00-12.00: Reflexe a zpětná vazba (povinné)