Inovační laboratoř

Inovační laboratoř je praktický projektový seminář určený pro všechny studenty Univerzity Karlovy. Vypisuje jej Filozofická fakulta v Kampusu Hybernská. Dostupný je jako volitelný předmět pod kódem AINO2051.

Studenti pracují v týmech s využitím přístupů startupového světa i světa neziskového sektoru. Důraz je kladen na různé ověřovací metody, díky kterým lze v rámci inovačního procesu eliminovat rizika. Studenti si na reálném projektu zkouší business modelování (Lean Canvas), teorii změny (Results Chain), experimentování (Lean Startup), prototypování (HCD) a další nástroje a techniky. V průběhu semestru získávají zpětnou vazbu od potenciálních uživatelů, mentorů, donorů, investorů i od sebe navzájem.

Jeden z nejzajímavějších předmětů do praxe, co jsem zatím měl možnost si zapsat. Velice oceňuji přípravu, jakou vyučující před předmětem podnikl a jak byla každá hodina připravena a zorganizována. Během semestru se průběžně sbírala zpětná vazba a program se trochu upravoval, aby více seděl očekávání studentů, což také velice oceňuji.

Hodnocení účastníkem běhu v ZS 2018/2019

Hlavním cílem Inovační laboratoře je, aby studenti zažili realizaci inovace v praxi. A to s důrazem na její pozitivní dopad na společnost a prostředí. Díky této zkušenosti se budou moci lépe rozhodnout o svém profesním směřování.

Jan Veselý - fotka

Vedoucím Inovační laboratoře je Jan Veselý, který v minulosti stvořil několik akceleračních programů zaměřených na sociální inovace (např. Laboratoř Nadace Vodafone), koordinoval Alianci pro mladé v ČR (sdružující přes 50 firem, které se zavázaly pomoci mladým lidem najít se ve světě práce), založil EduFórum (setkávání inovátorů ve vzdělávání), vytvořil online kurz Lean Canvas aj.

Jak se zapojit do komunity: