Inovační laboratoř Univerzity Karlovy

Centrum praktického vzdělávání v oblastech podnikavosti a digitální gramotnosti.

KURZ

Inovační laboratoř: Rozjeď projekt

V kurzu Rozjeď projekt zažijete tvorbu nové služby nebo produktu od nápadu po realizaci.

Vyzkoušíte si:
– vytvářet prototypy nových produktů a služeb,
– vymyslet pro ně business plán,
testovat je se skutečnými zákazníky.

KURZ

Map the System I: Úvod do systémového myšlení

Kurz uvede studenty do systémové teorie a nástrojů systémového myšlení, způsobu práce s evidencí výzkumu, vizualizace map systému.
 
Cílem předmětu je dovést studenty k úspěšnému podání přihlášky do globální soutěže Map the System a vybavit je základními znalostmi systémového myšlení a nástrojů a technik využívaných pro mapování systému.

KURZ

Elements of AI – Úvod do umělé inteligence

Co to je umělá inteligence? Jak ovlivňuje naše životy? A co všechno je s umělou inteligencí možné? Ve spolupráci s prg.ai, Českým učením vysokým v Praze a Úřadem vlády vám nabízíme online kurz, který vás uvede do tématu AI bez nutnosti rozumět komplikované matematice a programování.
 
Online kurz připravila Univerzita v Helsinkách ve spolupráci s firmou Reaktor a studenti UK ho budou moci absolvovat buď v angličtině, nebo v češtině.

KURZ

Ethics of AI

Co to znamená etika umělé inteligence? Co lze a nelze dělat pro etický rozvoj AI? Jak začít o AI přemýšlet z etického hlediska? Na tyto i další otázky hledá odpovědi bezplatný online kurz v angličtině vytvořený Univerzitou v Helsinkách. Kurz je určený všem, koho zajímají etické aspekty AI.

 

Náš tým

Jan Veselý

Honza vede Inovační laboratoř. Chce žít ve světě, kde být aktivní je normální.

Veronika Haissingerová

Veronika vede klíčovou aktivitu Podnikavost (iKAP II.), připravuje Inovační snídaně a partnerské akce. „Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“

Ondřej Mrkus

Ondra je inovační designér v Q Designers, píše blog o svobodě v práci, a pomáhá lidem navrhnout si práci podle svých představ.

Klára Nechvílová

Klára se stará o to, aby se na Univerzitě Karlově vědělo, jak skvělá je Inovační laboratoř a co se právě chystá.

Filip Štochl

Filip navrhuje a vyhodnocuje výzkumy zaměřené na studenty Inovační laboratoře. Aktuálně řeší měření dopadu na podnikavost.