Tým

Jan Veselý

Jan Veselý - fotka

Vedoucím Inovační laboratoře je Jan Veselý, který v minulosti stvořil několik akceleračních programů zaměřených na sociální inovace (např. Laboratoř Nadace Vodafone), během vedení IBM Smarter University koordinoval Alianci pro mladé v ČR, založil EduFórum, vytvořil online portál dobrokurzy.cz aj. Vedle výuky na UK má na starosti vzdělávání ve Slevomatu, pracuje na decentralizovaném ekosystému pro celoživotní vzdělávání a jeho velkým tématem je budoucnost vzdělávání v době nastupujícího transhumanismu.

Veronika Haissingerová

Studium občanského sektoru na UK mě nasměrovalo na cestu neziskovým sektorem se zápalem pro CSR a vzdělávání. Věnuji se problematice nezaměstnanosti mládeže, vzdělávání mladých lidí, kariérovému poradenství a inovacím. 

V organizaci Business Leaders Forum jsem vedla projekt EU Talent ve spolupráci se CSR Europe, který měl za cíl zlepšit praktickou výuku a kvalitu stáží u zaměstnavatelů. V rámci mezinárodního projektu Pact4Youth jsem vypracovala Národní akční plán v podobě návrhu na opatření pro podporu zaměstnanosti a zkvalitnění praktické výuky v ČR (prezentovaný v rámci European Vocational Skills Week). Jako lektorka jsem spolupracovala na projektu pro mladé́ manažerky Junior Lean In. V roce 2018 jsem vedla akceleračního a inkubační  program Akcelerátor VŠEM se zaměřením na sociální inovace. Po skončení programu jsem spolupracovala s H40 v Pražské tržnici, kde jsem jako manažerka inkubace měla na starosti Kreativní Inkubátor se specializací na startupy v oblasti umění, architektury, designu a nových technologií. V současné době působím v Inovační laboratoři UK. Věnuji se také kariérovému poradenství.

Ondrej Markus

Ondra začal podnikat v den osmnáctin. Vzal svoje úspory a postavil e-shop. Ten sice do půl roku zkrachoval, ale díky němu dostal svůj první job ve startupu. Později rozjel několik projektů od nuly. Nejnovějším z nich je kurz pro tvůrce MetaSprint.

Teď v Q Designers staví inovace s pozitivním dopadem pro IKEA a Nano Energies, zlepšuje prostředí ve firmách analýzou dat, pěstuje bylinky a píše blog.

Barbora Komberec Novosadová

Bára se po zkušenosti v oblasti public relations a komunikace začla plně věnovat práci v občanském sektoru. Vedla transformaci portálu Dobrovolník.cz, řídila programy firemního dobrovolnictví a facilitovala aktivity expertního dobrovolnictví pro nadnárodní společnosti.  Ve spolupráci s Ashoka ČR spoluzaložila iniciativu Impact Academy, která začala pomáhat organizacím občanské společnosti lépe plánovat a zvyšovat jejich pozitivní dopad. 

V současné době působí jako lektorkafacilitátorka a konzultantka v občanském sektoru v tématech systémové myšlení, systémová změna, teorie změny či evaluace jako nástroj strategického učení. V rámci PhD. studia v programu Studia občanského sektoru se zabývá problematikou nadací a jejich roli při dění systémových změn ve společnosti.