Letní semestr 2018/2019

18. 2. 2019 – Úvod: Proč?

Prezentace

Inovační laboratoř – Proč, jak a co?

YouTube player

Komunikace

Kontrakt mezi námi

YouTube player
  1. Každý týden stručný report naživo na setkání: co jste zjistili (min. 1 za tým)
  2. Závěrečné prezentace před porotou a veřejností + materiály (tým)
  3. Reflexe celého zážitku (každý)

Dohoda o soužití

Skupinová práce a pak synergie.

Odkud kam jdete a proč?

YouTube player

Představení příležitostí k validaci

Ke vstupu do Inovační laboratoře nemusíte mít ani tým, ani nápad. Týmy budeme tvořit v prvních hodinách kurzu a nápadů je k dispozici dostatek. Jsou to identifikované příležitosti, které je potřeba ověřit v realitě, zdá má nebo nemá smysl se jimi zabývat. To významně urychluje práci.

YouTube player

25. 2. 2019 – Společenský problém

Záznamy z přednášek:

4. 3. 2019 – Týmy

Tato hodina byla plně v režii studentů předchozího běhu (Kryštof Ekl, Jitka Vlčinská, Katka Broncová).

Report od Kryštofa:

Na začátku hodiny poprvé proběhla nové verze informování o postupu za uplynulý týden – každý tým informoval přímo na místě (místo dřívějšího úkolu sepsat report na facebook).

Pak už mohla začít samotná hodina, jejíž hlavním cílem byl tentokrát teambuilding. Nejprve jsme si řekli, co to jsou drivery a jak každý z nich funguje. Pak jsme se rozdělili podle driverů do skupin a navzájem si sdělili, jak se u každého jeho driver(y) konkrétně projevují. Následovala skupinová práce v týmech, jejíž výsledkem byl týmový kontrakt, aneb dohoda o tom, jak spolu pracovat a komunikovat, abychom se nevytáčeli.

Po přestávce bylo potřeba pro zpevnění sounáležitosti ještě poskytnout nějaký zajímavý společný zážitek. Nejprve bylo 15 minut na vytvoření prototypu mikrodotazníku, který měl trvat maximálně 3 minuty a měl být relevantní pro problém, který chtěl každý z týmů řešit. Pak už ten zážitek – vzhůru do ulic v okolí Kampusu a sehnat v průběhu další půlhodiny odpovědi od alespoň 3 respondentů.

Na závěr proběhla reflexe této zkušenosti, zpětná vazba na suplující lektory a pak ještě zbylo 15 minut na samostatnou práci týmů

11. 3. 2019 – Experimenty a rozhovory o problému

Záznam z přednášky Experimenty a záznam z přednášky Rozhovory o problému.

18. 3. 2019 – Lean Canvas

Záznam z přednášky Lean Canvas.

25. 3. 2019 – Mentoring

Po úvodním představení týmů a mentorů se týmy vystřídaly u mentorů po 30 minutách.

Velký dík patří našim vzácným hostům:

1. 4. 2019 – Retrospektiva a mastermind

Po revizi postupu týmů jsme vytvořili časovou osu semestru do dnešního dne a tam jsme doplnili nejsilnější zážitky.

Retrospektiva

Pokračovali jsme retrospektivou ve variantě start-stop-continue (možných variant je více). Pojali jsme to na naši celou skupinu, nicméně v týmech si právě toto můžete udělat pro sebe a „vyčistit“ tak vztahy, zvědomit nikdy nevyřčené a posunout tak svoje fungování. Nejlépe to funguje při pravidelném používáni. Jednoduchý popis najdete třeba zde.

Mastermind

Následoval mastermind: jednoduchý formát skupinové práce, kde si můžete vzájemně vysoce efektivně pomoci. Více se o něm můžete dočíst např. ve článku od Pavla Ovesného.

8. 4. 2019 – Prototypování

Jan Louda nás provedl procesem rychlého prototypování.

Slajdy ke stažení zde

15. 4. 2019 – Results Chain

Záznam z přednášky Results Chain/Řetězec výsledků.

29. 4. 2019 – Mentoring

Děkujeme mentorům za jejich čas nám věnovaný!

6. 5. 2019 – Prezentační workshop

Studenti prezentovali svoje připravené prezentace, na které dostali zpětnou vazbu. Tu na místě zapracovali a s některými jsme je znovu prošli.

13. 5. 2019 – Závěrečné prezentace

YouTube player
FjůČRproof – Kryštof Ekl
YouTube player
S sebou beze stopy – Michael Vicherek, Matěj Míček
YouTube player
EduTrh – Daniel Dostál, Barbora Jakubová, David Fojtík
YouTube player
Dan Kostan & Izabelka

20. 5. 2019 – Závěrečná reflexe

Díky všem za parádní zážitek!