iKAP II

iKAP 2 – Inovace ve vzdělávání
Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání (iKAP 2 – Inovace ve vzdělávání)

iKAP II – Inovace ve vzdělávání

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

 
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Projekt Implementace krajských akčních plánů II (IKAP II) realizuje Magistrát Hlavního města Prahy a na Univerzitě Karlově spadá pod Pedagogickou fakultu. Jednou z projektových podaktivit na Univerzitě Karlově je „Podnikavost“, které se ujala Inovační laboratoř UK spadající pod Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Cílem podaktivity je poskytnout učitelům základních a středních škol příklady dobré praxe v podpoře mladých inovátorů: žáků, kteří mají chuť, vůli a dovednosti aktivně přistupovat k řešení problémů kolem sebe

KA6.3 Podnikavost

realizátor: Centrum pro přenos poznatků a technologií UK

Cíl aktivity: Poskytnout učitelům základních a středních škol příklady dobré praxe v podpoře mladých inovátorů: žáků, kteří mají chuť, vůli a dovednosti aktivně přistupovat k řešení problémů kolem sebe.

Naplnění cíle: Učitelé často nemají přímou zkušenost s rozjížděním projektů (ať už podnikáním nebo sociálních inovací) a přitom se v rámci svých předmětů (společenské vědy, ekonomika apod.) se tomuto na praxi extrémně náročnému tématu věnovat musí. Cílem aktivity je přinést inspiraci jak se o takových tématech dá s žáky mluvit, jak je inspirovat, co jim nabízet. Výstupem budou praktické tipy prostřednictvím odborných podcastů a workshopů. Udržitelnost bude zajištěna zapojením budoucích pedagogogů studujících na pedagogické fakultě. Zásádním předpokladem úspěchu této aktivity je kvalitní scénář podcastů. Jsme si velmi dobře vědomi, že pedagogové jsou již nyní plně vytíženi jak odbornými, tak administrativními činnostmi, proto budou podcasty vytvořeny tak, aby pedagogům jednak ušetřili čas s přípravou výuky a současně aby pomohly k výuce klíčových kompetencí žáků. Díky tomu, že máme (CPPT) s výukou podnikavosti na Univerzitě Karlově mnohaleté zkušnosti, máme dostatek kontaktů na odborníky z praxe a to jak z komerční sféry, tak ze vzdělávacího sektoru. S přípravou podcastů budou pomáhat i studenti UK, kteří díky tomu budou schopni rozvíjet získané zkušenosti ve své nastávající praxi na základních i středních školách.

Kontakty najdete ZDE.

Informace o všech podaktivitách realizovaných pod vedením Pedagogické fakulty UK najdete ZDE.

Grantový projekt, reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financováno:

Z prostředků ESF prostřednictvím OP VVV

a z rozpočtu Hlavního města Prahy

Číslo výzvy:

02_19_078

Název výzvy:

Implementace krajských akčních plánů II

Realizátor:

Magistrát Hlavního města Prahy

Web realizátora:

(web)

Partner:

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta

Datum zahájení:

01. 10. 2021

Datum ukončení:

31. 10. 2023