Inovační snídaně Univerzity Karlovy

Máte organizační dotaz? Chcete být naším hostem? Kontaktujte organizátorku snídaní Veroniku Haissingerovou na mailu veronika.haissingerova@ruk.cuni.cz

Již proběhlé snídaně

Proč jít do inovační soutěže Falling Walls Lab CZ?

červen/2022

Proč a jak se přihlásit do soutěže Falling Walls Lab CZ 2022 a co vám účast v ní přinese?

To se dozvíte v záznamu snídaně:

Falling Walls Lab pořádá již 7. ročník mezinárodní soutěže pro mladé vědce, inovátory a vizionáře. 

Prezentujte svůj projekt ve 3 minutách a vyhrajte finanční odměnu a cestu na celosvětové finále.  
Hlásit se můžete až do 30. června.

Našimi hosty byli:

 • Ing. Markéta Klíčová, Ph.D. studentka v oboru Nanotechnologie na Technické univerzitě v Liberci
 • Bc. Martin Krška, manažer pro vztahy s veřejností v Národní technické knihovně
 • Mgr. Barbora Boušová, vedoucí DAAD Information Point Praha
Během snídaně jsme si povídali o tom:
 • Co je soutěž Falling Walls Lab CZ a proč se do ní přihlásit?
 • Jak soutěž probíhá?
 • Co mohou účastníci vyhrát a s jakými lidmi se během soutěže setkávájí?
 • Co soutěžícím účast přinese a jak jim pomůže v budoucím podnikání nebo tvorbě projektu?
Co je Falling Walls Lab CZ?
Falling Walls Lab pořádá již 7. ročník mezinárodní soutěže pro mladé vědce, inovátory a vizionáře. Prezentujte svůj projekt ve 3 minutách a vyhrajte finanční odměnu a cestu na celosvětové finále.
Hlásit se můžete až do 30. června.
 
Kdo je Markéta Klíčová?
Markéta má se soutěží Falling Walls Lab značné zkušenosti, jelikož v roce 2018 reprezentovala Česko na mezinárodním finále v Berlíně, kde získala „Young Innovator of the Year – Audience Choice Award“. Především na základě těchto výsledků se Markéta později dostala na stáž na Harvardu, kde pracovala na projektu organs-on-chip pod vedením Prof. Donalda E. Ingbera, jednoho z nejcitovanějších výzkumníků na světě. Zároveň si Markéta vyzkoušela porotcování českého finále a pracuje také na částečný úvazek v české nanotechnologické firmě, kde působí jako Zástupce vedoucí výzkumu a vývoje.
 
Kdo je Martin Krška?
Manažer pro vztahy s veřejností v Národní technické knihovně,
ale také národní koordinátor Falling Walls Lab Czech Republic, Co-founder nadačního projektu pro hendikepované děti Move4help, motivátor, srdcař, runner & dětský sportovní instruktor.
 
Kdo je Barbora Boušová?
Barbora vystudovala obory překladatelství a tlumočnictví němčina a politologie na Filosofické fakultě UK v Praze, politologii studovala také rok na Universität Hamburg. V České republice pracovala pro firmu Lancôme či Siemens, v Německu poté pro obchodní komoru Ost- und Mitteleuropa Verein e.V. Hamburg. Od roku 2002 působí jako odborná referentka v kanceláři DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) v Praze. V roce 2015 přivedla do České republiky nový formát – soutěž Falling Walls Lab a organizovala v Praze její první tři ročníky. V současné době spolupracuje DAAD v rámci Falling Walls Lab Czech republic s Německým velvyslanectvím a NTK.

Jak pořádat seberozvojové akce, díky kterým opravdu vyrostete?

duben/2022

Zajímá vás na co všechno myslet a jak začít plánovat seberozvojové a vzdělávací akce?

To se dozvíte v záznamu snídaně:

Našimi hosty byli:

 • Irena Pajerová, jazyková koučka, mentorka začínajících školitelů a organizátorů, koordinátorka EDUfórum a zároveň zakladatelka a koordinátorka Dobrovolnická akademie INEX-SDA. Spoluorganizovala festival Jeden svět v Brně a v Praze, mj. také pořádá a lektoruje mezinárodní školení v rámci Erasmus+.
 • Její partner Pavel Filip, hlavní koordinátor vzdělávací platformy Rise and Shine (www.riseandshine.cz), který společně se svou ženou a malou dcerkou pořádá seberozvojové konference a workshopy pro studenty a veřejnost.

Během snídaně jsme si povídali o organizaci seberozvojových a vzdělávacích akcí:

 • Na co všechno myslet a jak vůbec začít akci plánovat?
 • Jak to všechno skloubit časově a jak si určovat priority?
 • Jak sehnat lidi do týmu, donory i jak akci propagovat s nulovým nebo minimálním rozpočtem?
 • Jak udělat akce víc inkluzivní a udržitelné (a že je normální vzít si na konferenci svůj hrnek)?
 • Kdy a na jaké téma se připravuje další setkání platformy EDUfórum?

Kdo je Irena Pajerová?

„Už více jak 14 let se věnuju organizování akcí, vzdělávání, dobrovolnictví, lektorování a jazykovému koučinku. Věřím v nekonečný lidský potenciál, férové šance a otevřenou mysl. Baví mě jazyky, cestování a vzdělávací akce.“ říká Irena. Její motto je „Dej každému dni šanci, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.“

Co je Rise and shine?

Rise and Shine je platforma osobního rozvoje, která si klade za cíl podpořit studenty, kteří na sobě chtějí pracovat a být úspěšní. Její misí je otevřít jim dveře k sebepoznání a větší efektivitě, aby rostli jako lidé a dělali v životě to, co je bude naplňovat.

Jak pomáhají medici ukrajinským uprchlíkům?

duben/2022

Znáte studentskou iniciativu Medici na hlaváku? A víte, jak pomáhají ukrajinských uprchlíkům?

To se dozvíte v záznamu snídaně: 

Našimi hosty byli:

 • Anna Krejčová, zakladatelka iniciativy a studentka 3. ročníku na 3. lékařské fakultě UK.
 • Albert Strunz, koordinátor a student 3. LF UK.
 • Yevheniia Stytsenko, koordinátorka a studentka 3. LF UK.

Na snídani jsme probrali:

 • jak vznikla iniciativa Medici na hlaváku a jak pomáhá ukrajinským uprchlíkům,
 • co bylo impulsem začít jednat a jaká je struktura organizace,
 • jak vypadá každodenní činnost a co jsou největší výzvy,
 • s jakými případy a jakými zdravotními problémy ukrajinští uprchlíci přicházejí
 • nebo jak se mohou zapojit ostatní studenti a naplnit tak budoucí vizi mediků.

Kdo jsou medici na hlaváku?

Medici UK se od prvních dnů rusko-ukrajinské války zapojili do humanitární pomoci v asistenčních centrech, kam denně přijíždějí stovky uprchlíků. Podle údajů zveřejněných ministerstvem vnitra Ukrajinu od začátku bojů opustily bezmála dva miliony osob, přičemž odhadem už kolem 200 tisíc z nich zamířilo do Česka. K dnešnímu dni na Hlavním nádraží působí zhruba sedm desítek dobrovolníků UK.

Jaký je mediální obraz světa a co je realita za ním?

​​březen/2022

Jak funguje globální mediální systém? Jaké obrazy tvoří média o světě kolem nás? Jsme schopni zakusit realitu, ve které žijí Ukrajinci či Rusové? A co má do světa médií přinést inovativní projekt Atlas dnešního světa?

To se dozvíte v záznamu snídaně:

Naším hostem byl Jakub Múčka, zakladatel vznikajícího projektu Atlas dnešního světa, jehož cílem je vytvořit nový informační nástroj, který by na jednom digitálním místě sestavil komplexní obraz politicko-společenské reality v dnešním světě.

Na snídani jsme si povídali:

 • o možnostech i limitech tradiční žurnalistiky – na pozadí (příkladu) války na Ukrajině;
 • o nových trendech a řešeních v mediálním světě;
 • o inovaci, kterou chce do tohoto systému přinést Atlas dnešního světa.

Kdo je Jakub Múčka?

Vystudoval východoevropská studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 2017 pracoval půl roku pod Českých centrem na Ukrajině. Aktuálně se připravuje na doktorské studium filosofie.

Během tzv. Uprchlické krize v roce 2015 zakládal spolu s dalšími českými studenty, kteří tehdy pomáhali jako dobrovolníci na Balkáně, Online encyklopedii migrace (https://www.encyclopediaofmigration.org/), na kterou aktuální Atlas dnešního světa volně navazuje.

Co je projekt Atlas dnešního světa?

Atlas v sobě koncentruje snahu o vytvoření digitální mapy světa, která v sobě obsáhne encyklopedii tvořenou výhradně specialisty ze sociálně-vědních i humanitních oborů. Jejich široké reflexe dlouhodobé situace v jednotlivých zemích budeme postupně a systematicky skládat do mozaiky, která vykreslí celkovou realitu – kontext, který se tak často skrývá za aktuálními událostmi či dílčími informacemi. Po vzoru Wikipedie má být nástroj maximálně dostupný, bez jakýchkoli omezení, pro širokou globální veřejnost (v první fázi skrze angličtinu). Na vývoji aktuálně pracuje 40členný mezinárodní tým dobrovolníků.

Co na té práci v neziskovkách vlastně je?

únor/2022

Co na té práci v neziskovkách vlastně je? 

To se dozvíte v záznamu snídaně:

Naším hostem byla Kateřina Karbanová, zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Letokruh.

Během snídaně jsme si povídali o založení a chodu neziskové organizace a také o práci se seniory:

 • Co motivovalo Kateřinu k založení neziskové organizace?
 • Kde a jak začala?
 • Na co si dát pozor a jaká úskalí Katku na její cestě potkala?
 • Nakolik je důležitý funkční tým pro správný chod organizace?
 • Co přináší práce v neziskovém sektoru?
 • Co znamená dobrovolnictví ve zralém věku?
 • Proč je nutné připravit se na aktivní stárnutí?

Navíc jste se také mohli dozvědět vše, co vás zajímá ohledně dobrovolnictví nejen v sociální sféře.

Další projekty na kterých Letokruh spolupracuje:

 • Hravě spolu – založil Marek Háša, student fakulty sociálních věd UK
 • Sousedství snů
 • Regionálním dobrovolnická centra pro Prahu a Středočeský kraj

Kdo je nezisková organizace Letokruh?

Nezisková organizace Letokruh vznikla před třemi lety proto, aby dala lidem ve zralém věku možnost žít naplněný život, předávat zkušenosti, čas a energii druhým, možnost zažívat pocit užitečnosti a respektu, získávat nové přátele. Letokruh usiluje o smysluplné zapojení seniorů do života společnosti formou dobrovolnické činnosti, podporujeme je v aktivním stárnutí a občanské angažovanosti.

Kateřina Karbanová zakladatelka a ředitelka organizace: „Pohled společnosti na seniory je potřeba změnit, odprostit se od negativního pohledu na stáří jako na zátěž a vytvářet co nejvíce příležitostí pro aktivní stárnutí.”

https://letokruh.eu/ http://hravespolu.cz/ https://www.dreamlike-neighbourhood.eu/ www.rdc-info.cz

Může být 3D tisk udržitelný?

leden/2022

Lze 3D tisknout z odpadu? Může být funkční estetika krokem na cestě k naplnění vize udržitelné budoucnosti? Je recyklovaný plast cirkulární a zároveň ušlechtilou surovinou pro architekturu?

To se dozvíte v záznamu snídaně:

Naše pozvání přijaly Jitka Hvězdová a Kateřina Nováková ze start-upu Plastenco a výzkumného ústavu PETMAT.

V rámci snídaně jsme si povídali o využitelnosti 3D tisku a jeho spojení s udržitelností a cirkulární ekonomikou a mohli jste se dozvědět také:

 • jak se v ČR vyvíjel a skutečně vznikl první recyklovaný filament do 3D tiskárny
 • o experimentálních projektech realizovaných metodou 3D tisku jako je Prvok, Kaleidoskop nebo Paralelní svět andělů
 • vše, co vás zajímá ohledně 3D tisku plastu, ale i betonu nebo experimenty s 3D tiskem mycelia
 • příklady dobré praxe směrem ke Green Deal, nikoli ke Green Washing
 • o možnostech spolupráce na projektech Petmat & Plastenco už během studií na VŠ

Kdo jsou Plastenco a výzkumný ústav PETMAT?

Český start-up Plastenco a výzkumný ústav PETMAT při Fakultě architektury ČVUT se věnují využití recyklovaného plastu v designu a architektuře. Zakladatelky Kateřina Nováková a Jitka Hvězdová budou mluvit o svém příběhu. O tom, jak měly na vysoké škole vizi o společensky odpovědném a zároveň ekonomicky udržitelném podnikání. Možná i vás inspirují k zájmu o obor designu a 3D tisku, udržitelné architektuře nebo k vlastnímu podnikání.

Jitka Hvězdová: „Věřím, že kreativita je platidlo budoucnosti.“

Kateřina Nováková: „I malé vize mohou mít velký dopad. Je důležité rozhodnutí na úrovni každého z nás.“

Jak hacknout lidskou mysl?

prosinec/2021

Co je Ideathon Hack the Mind nebo kognitivní válčení?

To se dozvíte v záznamu snídaně:

Naše pozvání přijala Kristina Soukupová z DefSec Innovation Hub (DefSec), který pořádá Hack the Mind Ideathon v přímé spolupráci s NATO Innovation Hub.

Ideathon se zaměřuje na problematiku kognitivního válčení, a to ze všech úhlů. Vítány jsou nápady, podněty a řešení

 • jak z oblastí filosofie,
 • religionistiky,
 • práva a obecně humanitních oborů,
 • tak i z biologie,
 • technických oborů
 • včetně umělé inteligence
 • a kyberbezpečnosti.

V rámci snídaně jsme si povídali o tom:

 • co je DefSec a co je jeho cílem
 • co je kognitivní válčení, čím nás ohrožuje a jak mohou nové nápady pomoci s ním bojovat
 • o možnostech zapojení do soutěže Hack the Mind Ideathon
 • o výzvách soutěže, do kterých se můžete zapojit
 • o vytváření inovačního ekosystému zaměřeného na propojení nových technologií a obrany a bezpečnosti

Co je DefSec Innovation Hub a čím se zabývá?

 • DefSec Innovation Hub je česká neziskovka spolupracující s NATO Allied Command Transformation, tedy s vojenským velením Severoatlantické aliance, které má za úkol vymýšlet, jak bude organizace vypadat v budoucnosti.
 • DefSec usiluje o vybudování inovačního ekosystému – sdružuje průmysl, akademickou sféru, národní a mezinárodní organizace v oblasti obrany a bezpečnosti. Pro NATO, ale i pro jednotlivé členy, vyhledáváme netradiční partnery k řešení bezpečnostních problémů
 • Je součástí tzv. NATO Innovation Network.

Kdo je Kristina Soukupová?

 • Kristina je zakladatelka a prezidentka DefSec Innovation Hub.
 • Vlastní také konzultační firmu v Londýně, která poskytuje mezinárodním korporátním a vládním klientům poradenství v otázkách obrany a bezpečnosti, zadávání veřejných zakázek i tvorby firemní strategie a její implementace.
 • Kristina má doktorát z londýnské Kings College z válečných studií.
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-kristina-soukupova-7056b625/

Více o Ideathonu na https://www.hackthemind.cz/ideathon/

Jak učit podnikavost zážitkem?

listopad/2021

Hostem listopadové Inovační snídaně byl Martin Vítek, který mluvil o podnikavosti a o tom, jak je možné jí učit zážitkem.

Bavili jsme se o:

 • programu Soutěž a podnikej
 • jak využívat zážitkové metody ve výuce podnikavosti
 • příkladech výuky podnikavosti

Kdo je Martin Vítek?

Martin Vítek je zakladatelem Soutěž & Podnikej a předsedou správní rady Nadačního fondu vzdělávání a podnikání. Soutěž & Podnikej vznikla na základě jeho zkušeností při studiu na DePaul University v Chicago, IL.

Jak pořádat udržitelné eventy?

říjen/2021

Na říjnové Inovační snídani jsme se bavili o plánování udržitelných akcí s hosty:

 • Martinou Kafkovou, zakladatelka eventové agentury M-ocean,
 • a Andreou Šustrovou z organizace Kokoza, o. p. s.

Martina Kafková, M-ocean: Od plánu k realizaci udržitelného eventu

„Pečlivá práce, kreativita, zodpovědnost, spolupráce a šetrný přístup k životnímu prostředí a společnosti jsou tím, co vytvářejí z eventu skutečnou událost.“

Andrea Šustrová, Kokoza, o. p. s.: Udržitelné odpoledne ve firmě

„Projekty stavíme na principech uzavřeného cyklu jídla a klademe důraz na zvyšování pozitivního společenského a environmentálního dopadu.“

https://kokoza.cz https://www.tydeninovaci.cz www.tvorimeudalosti.cz www.klepsimu.cz