Map The System

 • Zajímá Vás společnost a její problémy?
 • Chcete se naučit lépe porozumět systémům, které ovlivňují fungování naší společnosti?
 • Chcete hledat způsoby, jak se dá pracovat na systémové změně?

Přihlaste se na kurz Map the System I.: Úvod do systémového myšlení, který Vám poskytne základní rámce, nástroje a koncepty, které Vám pomohou k tomu lépe pochopit systémy kolem nás a připraví Vás na první krok na cestě k systémovým změnám – mapování systému.

Cílem předmětu je dovést studenty k úspěšnému podání přihlášky do globální soutěže Map the System a vybavit je základními znalostmi systémového myšlení a nástrojů a technik využívaných pro mapování systému.

Podání přihlášky do soutěže však NENÍ nezbytnou podmínkou účasti ani atestace.

O čem kurz je?

Zásadní společenské problémy vyžadují systémová řešení. A systémová řešení můžeme nacházet jen tehdy, pokud dokážeme systémům co nejlépe rozumět, naslouchat a učit se z nich. Systémová řešení vyžadují lídry, kteří jsou ochotni vydat se na dlouhou cestu budování profesní i životní dráhy se společenským dopadem. Kurz uvede účastníky do systémové teorie a nástrojů systémového myšlení, způsobu práce s evidencí výzkumu, vizualizace map systému.

Studenti kurzu budou mít možnost aplikovat osvojené znalosti a nástroje na vybraný společenský problém, který je zajímá či který je aktuální pro některou z organizací občanského sektoru. Budou tak moci své znalosti okamžitě propojit s praxí, pracovat v různorodém týmu, využívat podporu lektorů i expertů na téma jimi zvolené výzvy. Cílem předmětu je pak dovést studenty k úspěšnému přihlášení jejich vlastního projektu v konkurenceschopné podobě do globální soutěže Map the System.

Co je soutěž Map the System?

Map the System je celosvětová soutěž, která motivuje studenty k tomu podívat se na společenské a environmentální změny trochu jinak. Klíč vidí v dobrém porozumění problému a jeho širším souvislostem. Map the System dává příležitost zamyslet se nad kontextem problémů kolem nás i nad mnoha faktory, které přispívají k jejich rozvoji, ať už jde o vzorce v našem uvažování či chování, ekonomické síly, politická rozhodnutí či globální trendy.

V soutěži Map the Map se každý rok snaží studentské týmy z celého světa co nejlépe mapovat systémy, které ovlivňují podobu života kolem nás, aby bylo možné díky analýze hledat co nejlepší řešení těchto společenských výzev. Map the System je iniciativou Skoll Center for Social Entrepreneurship, které sídlí na Saïd Business School na Oxfordské univerzitě.

Více o soutěži pro rok 2021 se dozvíte ve videu.

Pro koho je kurz určený?

 • Vstup do kurzu je otevřen všem studentkám a studentům napříč fakultami a obory UK, kteří mají zájem pozitivně ovlivňovat sociální nebo environmentální problémy a/nebo touhu porozumět tomu, jak ostatní přispěli ke změně systému.
 • Pro účast v kurzu není třeba žádná specifická předcházející znalost.
 • Kurz není omezen na ty, kteří se chystají podat přihlášku do soutěže Map the system 2022.

Co Vám kurz přinese?

 • Získáte kompetence a znalosti v oblasti mapování systému, systémového myšlení, analýzy sociálních problémů, využívání nástrojů vizualizace a prezentačních dovedností
 • Posílíte své znalosti o společenských problémech kolem nás
 • Naučíte se lépe využívat znalosti získané při studiu a zvýšíte svou kompetenci s nimi efektivně nakládat při hledání řešení společenských problémů
 • Načerpáte zkušenosti se spoluprací v rámci multioborového týmu
 • Budete mít možnost získat kontakty v mezinárodním univerzitním prostředí pro navázání další akademické spolupráce
 • Díky své práci na projektu získáte novou perspektivu a třeba i nasměrování pro svou budoucí kariéru s pozitivním dopadem

Jak bude kurz probíhat?

 • Předmět bude vyučován prezenčně, a to vždy ve středu od 9.00 do 12.00
 • Výuka se bude dělit na
  • Workshopy v termínech: 6. 10., 20. 10., 3. 11., 24. 11., 8. 12. (vždy 9-12 hod.)
  • Sdílecíkonzultační či evaluační setkání v termínech: 13. 10., 27. 10., 10. 11., 1. 12., 15. 12., 12. 1.(vždy 9-10.30 hod.)
 • Kurz se skládá
  • ze seminářů,
  • studia materiálů před každým setkáním (literatura v SIS),
  • setkání s hostujícími řečníky
  • práce v týmech.
 • Vyučující poskytne základní teoretické ukotvení tématu uvede do práce s nástroji, hostující řečníci pomohou studentům porozumět různým příkladům mapování systémů v praxi i různým přístupům, jak přispět k systémovým změnám. Díky tomu se studenti seznámí s řadou společenských problémů kolem nás a získají inspiraci pro výběr výzvy, kterou se rozhodnou zmapovat.

Jak se zapsat?

 • Studenti UK se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je TVOL0015 (3 kredity).
 • Další zájemci se mohou účastnit v případě volné kapacity po dohodě s organizátorem kurzu – kontakt.
 • Kapacita kurzu je omezená.

Podmínky splnění předmětu (zápočtu)

 • Účast na workshopech a sdílecích, konzultačních či evaluačních setkáních – minimálně 75 %
 • Vyplnění vstupního a závěrečného evaluačního dotazníku
 • Zpracování anotace projektu pro soutěž Map the System – výběr systému, zdroje dat, motivace a zdůvodnění (2 strany A4)
 • Prezentace projektu pro Map the System na závěrečném setkání předmětu (15. 12.)

Kdo Vás kurzem provede?

Pravidelně se budete potkávat s Barborou Komberec Novosadovou, která je hlavní lektorkou kurzu.

 • Barbora se po zkušenosti v oblasti public relations a komunikace začla plně věnovat práci v občanském sektoru. Vedla transformaci portálu Dobrovolník.cz, řídila programy firemního dobrovolnictví a facilitovala aktivity expertního dobrovolnictví pro nadnárodní společnosti.  Ve spolupráci s Ashoka ČR spoluzaložila iniciativu Impact Academy, která pomáhá organizacím občanské společnosti lépe plánovat a zvyšovat jejich pozitivní dopad. V současné době působí jako lektorkafacilitátorka a konzultantka v občanském sektoru v tématech systémové myšlení, systémová změna, teorie změny či evaluace jako nástroj strategického učení.

Dále se budete setkávat s Janem Veselým, vedoucím Inovační laboratoře a lektorem projektového semináře Inovační laboratoř: Rozjeď projekt, a dalšími hosty (bude upřesněno)

Chete se na něco zeptat?

Nebojte se a ozvěte se!

Barboroa Komberec Novosadová

Mail: barbora.komberecnovosadova@ruk.cuni.cz