Letní semestr 2020/2021

Covid-19 nás nezastavil. I třetí semestr jsme zvládli online. A když to půjde, tak se uvidíme osobně v Kampusu Hybernská.

Před začátkem semestru

Ještě před startem semestru jste se mohli zúčastnit několika partnerských hackathonů, International Hackathon – Warsaw University nebo Robothonu.

Naši studenti se opět probojovali do finále Nakopni Prahu!

Průběh semestru

Začali jsme 15. února 2021.

Setkávali jsme se v tyto termíny:
Úterý 19-21
Čtvrtek 18-20

První 4 týdny byly věnovány:
1. poznávání se a tvorbě týmů
2. prototypování (pro koho co chcete dělat, co mu to má řešit za problém)
3. smyslu existence produktu/služby (proč to chcete dělat)
4. prioritizaci a experimentování (jak efektivně pracovat na nápadu).

Další setkávání sloužilo ke vzájemnému učení se, pomoc s kontakty a zpětné vazbě.

Práce na projektech pak probíhala v týmech mimo tato setkání ve vlastní režii.

Na konci semestru proběhly závěrečné prezentace celkem 17 týmů.

Skutečně poslední a pravděpodobně nejdůležitější setkání v semestru byla Reflexe a zpětná vazba.

Týmy a závěrečné prezentace

Právní web (Harry Havlát, Matyáš Vilímek, obalka@spruhem.cz)

Pokud vám přijde psaní z úřadu, soudu nebo od exekutora, kterému nerozumíte, pomůžeme vám na našem webu. Stačí si daný typ psaní vyhledat a dostanete jeho překlad z právničiny do lidštiny. Získáte shrnutí, co to konkrétní psaní znamená a co se od vás čeká.

Medici PRO Očkování (Karolína Hájková, Dominika Kovačovičová, Barbora Linhartová, Jan Krb, Markéta Procházková)

mediciproockovani@gmail.com www.mediciproockovani.cz 

Řešíme problematiku příliš snadného šíření nepravdivých a zavádějících informací o očkování, kvůli kterému narůstá počet rodičů a osob odmítajících očkování, čímž dochází k významnému poklesu proočkovanosti naší populace a návratu závažných infekcí, proti kterým lze očkovat. Nejčastěji jsou s otázkami o očkování konfrontováni praktičtí lékaři pro děti a dorost, jejichž průměrný věk se blíží k 60 letům. Tito pediatři nejsou tolik seznámení s fungováním sociálních sítí, algoritmů a dezinformací. Vytvořili jsme proto direct mail pro pediatry, kterého bude součást samolepka „Očkování zachraňuje životy“, vizitky a brožura, která představí problematiku dezinformací a efektivní komunikace s lidmi, kteří mají otázky nebo nevěří ve výhody vakcinace. Brožura byla konzultována odborníky z oblasti medicíny, psychologie, komunikace i behaviorální ekonomie. 

Kebule (Alice Foltýnová, Petra Tabáková, Barbora Černá)

Jsme tým mladých vědců a zabýváme se zejména Alzheimerovou chorobou. Vzděláváme veřejnost v oblasti zdraví a onemocnění nervového systému. Zaměřujeme se na podporu prevence vedoucí ke zvýšení povědomí o rizikových faktorech, projevech a možnostech včasné diagnostiky rozmanitých onemocnění nervového systému. Naším cílem je popularizovat neurovědu ve spolupráci s předními odborníky v oboru.

Rozlož Prahu (Monika Filipenská)

Chceme motivovat žáky vybraných ZŠ v Praze ke kompostování. Proto vytváříme metodickou podporu koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), aby se mohli rovnou začít věnovat výuce. Bez nutnosti vyhledávání informací a řešení na různých místech.

SenEDU (Vašek Táborský, Vašek Šraier, Terka Kadavá)

Studenti a senioři – dvě skupiny, které byly současnou covidovou situací zasaženy. Studentům chybí výuka, seniorům sociální interakce. SenEDU je „seznamka pro doučování“. Studentům pomůže osobní přístup ve výuce, seniorům osobní kontakt s mladou generací.

Pytlíci (A. Sochorová, A. Harciníková, M. Bartošek)

Vytváříme uměleckou instalaci z použitých plastových pytlíků, která má společně s infografikou upozornit na nadužívání pytlíků v supermarketech. Ideálně by měla stát alespoň omezený čas někde v Praze. 

CzechMove (Richard Český)

Náš projekt je zaměřen na tréninkovou přípravu mladých sportovců různých věkových kategorií. Se smysluplným tréninkovým procesem je dobré začít již v mladém věku. Kvalitní komplexní příprava poslouží jako prevence zranění sportovců a ovlivňuje samotný sportovní výkon. Klubům chceme nabídnout  jak srozumitelná školení (ohledně kondiční přípravy, regenerace, fyzioterapie v daném sportu, stravy), tak spolupráci dlouhodobějšího charakteru (zaměřenou na všechny parametry sportovní přípravy).

Kontakt: 731 477 416, richard.cesky@czechmove.cz

Generace S (Helena Fajkusová, Eva Kospachová, Karolína Dědovská, Petra Drdová)

Cílem našeho projektu je poukázat na mezigenerační rozdíly, předsudky a zažité stereotypy. Chceme vytvořit kampaň, která bude propojovat mladší generace se staršími a vytvářet mezi nimi vzájemný respekt a úctu.

Zapomenuté příběhy (Stanislava Hrachová) 

Na základě starých příběhů z literárních předloh předkládám dětem, potažmo rodinám, vždy část pointy. Jejich úkolem je příběh rozvinout a hlavně prožít (luštění, vycházky, komiks, rozhovory,… ). Po splnění úkolu se posouvají v příběhu dále. 

Cílím na vytržení ze stereotypu, společné cíle, uvědomování souvislostí atd.

Podcasty

Stewdent Podcast (Václav Ryšlink)

Konverzace o různorodých tématech pohledem mladých lidí, kteří mají v životě skvěle našlápnuto.

Spotify: https://open.spotify.com/show/1YGSWjLTBtJK3U1UKXHMnN
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC303NVnhPNSoqZu7xrQmu6g
Instagram: https://www.instagram.com/stewdent_podcast/

Věda pod lupou (Matyáš Vláčil, Tereza Horská)

Ve zprávách jsme často bombardování chybně interpretovanými vědeckými tématy. Někdy je těžké vědět čemu věřit a co je pouze fikce. Cílem našich podcastů je upozorňovat na tyto přežitky a zároveň je zábavnou formou vysvětlovat. Episody budou zahrnovat témata jako GMO, vakcinace, spánek, detoxikace těla, psychologické poruchy.

Instagram:https://www.instagram.com/vedapodlupou/
Facebook:https://www.facebook.com/VedaPodLupou/

Klasika všetkým (Anna Eisenreichová, Pavla Pisárová)

Tvoříme podcast, kterým chceme popularizovat vážnou hudbu. Klasická hudba může být pro každého, stačí ji jen vhodně podat a uvést do kontextu. Předáváme informace lidsky, netvoříme pro hudební odborníky, ale pro běžné lidi s láskou hudbě.

Balast (Filip Liška, Ondřej Černý) 

Podcast zaměřený na popularizaci humanitních věd za zdmi FF UK. Pro studenty i širokou veřejnost nabízíme pohled na aktuální problémy a fenomény z mnoha různých pohledů společenských věd a se zajímavými a neokoukanými hosty, kteří mají co říct.

www.facebook.com/podcastbalast
www.instagram.com/podcastbalast
https://podcastbalast.podbean.com

Podcasty z Matfyzu (Andrej Farkaš, Vašek Korčák)

Podcast ukazujúci zaujímavý výskum na MFF a ľudí za ním. Má za cieľ zvýšiť povedomie o možnostiach štúdia na MFF a pritiahnuť uchádzačov. Tiež má ukázať študentom, čo sa deje mimo ich sekcie a môže tak zvýšiť vnútrofakultnú „hrdosť“.

https://www.matfyz.cz/podcast

STEPPIN INTO ASIA (Petr Jandáček, Martin Hanker)

Podcast spolku Orientalistický expres nejen pro studenty FFUK. Ptáme se, přemýšlíme, propojujeme. Hosté, témata, (mini)série. Víš, že v Praze je kůže z mongolského knížete? Zajímá Tě, jak se v Číně kouřilo opium? Dějiny kari? Čepice z yettiho? Sleduj sérii bizár…

https://steppinintoasia.podbean.com/

Noi Noi Podcast (Anh Tuyet Nguyen)

V podcastu objevujeme příběhy lidí s vietnamskými kořeny v Čechách. Zjišťujeme kdo jsou, co dělají a kam směřují.

https://www.instagram.com/noinoi_podcast/
https://www.youtube.com/channel/UCy05uVd0JlTF4IcEALka1_A

Minulé semestry

Představu o průběhu Inovační laboratoře včetně závěrečných prezentací a hodnocení studentů získáte z minulých běhů: Proběhlé semestry.

Další informace

Pokud byste se rádi na cokoliv zeptali, pište na jan@vese.ly nebo položte dotaz ve skupině na Facebooku.