Zadavatelé

Máte nápad, který by mohl studenty Inovační laboratoře oslovit? Výborně!

Hlavním kritériem výběru do zařazení do nabídky je jasný pozitivní přínos pro společnost nebo prostředí. Podívejte se např. na cíle udržitelného rozvoje. Dalším kritériem vzhledem k obsahu semináře je, že se jedná o potenciálně udržitelný produkt nebo službu, nikoliv jednorázovou aktivitu (projekt).

Rozmyslete si, jaký kontrakt mezi vámi a studenty považujete za férový. Budete se účastnit realizace? V roli „produkťáka“ nebo v jiné? Nebo vůbec a vše necháte studentům? Nebo jim za to nabídnete nějakou jinou hodnotu?

Během semestru nápad projde experimentováním, tzn. studenti navrhnou obchodní model a co nejdříve budou testovat myšlenky na zákaznících či uživatelích. Výsledkem tedy bude především výrazně lepší znalost ohledně realizovatelnosti nápadu na produkt nebo službu. Je prakticky jisté, že se výsledná podob návrhu bude lišit od původní představy vás jako zadavatele – bude mnohem více usazená v realitě.

Mějte však prosíme na paměti jednu klíčovou věc: ačkoliv je zcela zásadní, aby studenti pracovali na smysluplných a důležitých aktivitách (z hlediska motivace je to zcela jinde, než práce „do šuplíku“), jde nám hlavně o rozvoj samotných studentů.