Elements of AI – Úvod do umělé inteligence

 • Co to je umělá inteligence?

 • Jak ovlivňuje naše životy?

 • A co všechno je s umělou inteligencí možné?

Ve spolupráci s prg.ai vám nabízíme online kurz, který vás uvede do tématu AI bez nutnosti rozumět komplikované matematice a programování. Online kurz sestavila Univerzita v Helsinkách ve spolupráci s firmou Reaktor a studenti UK ho budou moci absolvovat buď v angličtině, nebo v češtině – o překlad se postarala Matematicko-fyzikální fakulta UK.

Další informace na www.elementsofai.cz

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro všechny studenty UK napříč fakultami a obory, které zajímá, jak funguje umělá inteligence a chtějí se seznámit s jeími základy a principy.

Jak kurz probíhá?

 • Jde o online kurz, který je dostupný na www.elementsofai.cz.
 • Studenti na kurzu pracují samostatně a vlastním tempem.

Jaká jsou témata kurzu?

Obsah je rozdělen do šesti kapitol:

 1. Co je umělá inteligence?
 2. Řešení problémů pomocí umělé inteligence
 3. Umělá inteligence v reálném světě
 4. Strojové učení
 5. Neuronové sítě
 6. Důsledky

Materiál hromadného kurzu se skládá z výukových textů, interaktivních prvků a úkolů.

Jaká je atestace?

 • Kurz je hodnocen jako zápočet, tedy prospěl/neprospěl (bez číselného hodnocení), za 2 kredity.
 • Absolvování kurzu vyžaduje:
  • úspěšné vyhotovení minimálně 90 % cvičení a jejich minimálně 50% správnost;
  • vyplnění formuláře se zpětnou vazbou – kam vložíte i odkaz na certifikát udělený v online kurzu. Na základě toho vám garant kurzu udělí kredity v SIS.

Jakým způsobem je kurz vyhodnocován?

 • Hodnocení kurzu je založeno na cvičeních, včetně kvízů s výběrem z několika odpovědí, numerických cvičení a otázek, které vyžadují písemnou odpověď. Numerická cvičení s možností výběru z více možností jsou kontrolována automaticky, cvičení s písemnými odpověďmi kontrolují ostatní studenti (vzájemné hodnocení) a v některých případech i instruktoři.

Jak se zapsat?

 • Studenti UK se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je TVOL0007.
 • Zápis je otevřen vždy 2 týdny před začátkem semestru. Kapacita není omezena.
 • Ostatní zájemci v rámci UK i mimo ni mohou kurz absolvovat zdarma po registraci na webu www.elementsofai.cz.

Kurz je možné zahájit a ukončit kdykoli, zápis pro získání kreditů se opakuje každý akademický rok v zimním i letním semestru.

Chcete se na něco zeptat?

Nebojte se a ozvěte se!

Yeva Prysiazhniuk, mail: yeva.prysiazhniuk@ruk.cuni.cz