Mentoři

Jako v každém podobném programu, i účastníci Inovační laboratoře potřebují pomoc zkušených lidí z oblasti vedení organizací, podnikání, průzkumu trhu, osobního rozvoje, kariérového poradenství aj.

Z pohledu zralosti produktů spadá Inovační laboratoř do preinkubační fáze. Ačkoliv záleží na rozvoji inovace, mnohem důležitější je samotný student a jeho rozvoj. Inovační laboratoř je určena pro velmi aktivní studenty Univerzity Karlovy, proto očekáváme jejich upřímný zájem a angažovanost.

Nápady, resp. budoucí produkty, jsou ze sféry inovací s významným přínosem pro společnost. Cílem je rovnováha mezi ziskovostí, resp. udržitelností, a plněním svého poslání. Vzhledem k tomu je obvykle nejvíce potřeba pomoci s udržitelností, tedy byznysovou stránkou produktu.

Máte zájem pomoci studentům? Vítáme jak jednorázové konzultace, tak průvodce na celý semestr. Prosíme, kontaktujte nás.