Zimní semestr 2019/2020

Změny oproti předchozím semestrům

 • Tématické zaměření Inovační laboratoře na inovace ve vzdělávání
 • Víkendové hackathony a zároveň zkrácení délky programu pro větší intenzitu a koncentraci práce
 • Není nutné vytvořit tým, na inovacích lze pracovat i samostatně (byť to nedoporučujeme)

Příležitosti

Vyberte si z nabízených příležitostí nebo si vymyslete vlastní. V tomto semestru je ale důležité, aby naplňovala téma inovace ve vzdělávání.

Sylabus

Setkávání proběhlo vždy v úterý od 9.00 do 12.00 plus o dvou víkendech.

 • 8. 10., 9.00-12.00 – Úvodní hodina, týmy a představení příležitostí
 • 15. 10., 9.00-12.00 – Společenský problém a problémy cílových skupin
 • 19. 10., 9.00 – 20. 10., 17.00 – Pracovní víkend – proběhne v Praze, kombinace vzdělávání (experimenty, byznys model…) a práce na nápadech (v pátek večer předtím neformální posezení)
 • 22. 10., 9.00-12.00 – Coworking
 • 29. 10., 9.00-12.00 – Coworking
 • 5. 11., 9.00-12.00 – Coworking
 • 12. 11., 9.00-12.00 – Coworking
 • 19. 11., 9.00-12.00 – Coworking
 • 26. 11., 9.00-12.00 – Prezentační workshop
 • 30. 11., 9.00-17.00 – Dotahovací sobota před prezentacemi
 • 3. 12., 9.00-12.00 – Závěrečné prezentace
 • 10. 12., 9.00-12.00 – Závěrečná reflexe

Záznam závěrečných prezentací

YouTube player
Inovační laboratoř – úvod před závěrečnými prezentacemi
YouTube player
Na hranici (Josefína Kuchařová a Debora Plecitá)
YouTube player
Immerse Online (Eliška Vondráková)
YouTube player
Bez nudy (Len Nováková a Tereza Marešová)

Zpětná vazba na semestr

Předmět je v mých očích zcela unikátní a kvalitně doplňuje sadu kompetencí a zkušeností, které má student možnost si osvojit v rámci studia minimálně na naší fakultě. Je praktický, interaktivní a osobní, od studentů vyžaduje zápal, kritické myšlení a iniciativu. Přestože tento semestr byla účast nižší, než by předmět zvládl obsloužit, studenti byli podporováni ve vzájemné spolupráci. Vyučující je extrémně angažovaný, proaktivní a je studentům prakticky kdykoli k dispozici. Požadavky na studenty jsou objektivně vysoké, především předmět vyžaduje velkou časovou investici, což ale odpovídá charakteru předmětu a je v zásadě na každém studentovi, kolik chce předmětu dát a co si tedy odnese.

Oceňuji praktičnost semináře v jinak absolutně filozofické náplni studia. Semináře byly zábavné, poučné a rozhodně užitečné.