Letní semestr 2021/2022

Týmy a závěrečné prezentace

Oaktree Concept

YouTube player

Michael Kralert
Platforma spin-off spolupráce technicky zaměřených studentů ČVUT Fakulty architektury, kteří budou pracovat na konkrétních projektech a humanitně vzdělaných studentů UK FHS, kteří budou schopni sociologicky změřit dopady/přínosy projektu. Pilotním projektem je Meet&Green komunitní zahrada pro soutěž NakopniPrahu2022.

Židovsko křesťanská platforma

  • platforma fungující jako spojovací článek ke dvěma skupinám lidí, kteří jsou určitým způsobem odlišní
  • platforma fungující na základě spolupráce, dialogu
  • vzájemné poznávání odlišného náboženství, ale také kultury a životního stylu
  • boření mýtů, stále se objevujících předsudků a stereotypů vůči judaismu

Jóga pro hudebníky

YouTube player

Kristýna Šrámková, Vlasta Tichá
Hudebnice hudebníkům – aby se nemuseli vzdát své životní lásky kvůli trémě, nebo bolestem. Inspirace, jak přistupovat ke svému tělu a mysli jako k těm nejcennějším nástrojům.
Prevence, řešení, komunita, sdílení.
(Projekt, který prochází neustálými proměnami a posouvá hranice autorky.)

Sdílené lednice

YouTube player

Aneta Špinka

@childfree.cz

YouTube player

Martina Frühbauerová
Rozhodnout se pro vlastní bezdětnost je v Česku ještě pořád tak trochu tabu.  childfree.cz na příbězích dobrovolně bezdětných lidí kolem nás ukazuje, že jde o validní životní rozhodnutí postavené na rozličných důvodech. Skrze online prostředí i offline setkávání komunity nabízí prostor pro sdílení zkušeností i pocitů, pomáhá s navigováním konverzací s blízkými a podporuje navazování nových kontaktů.

Try to answer

YouTube player

Viktoriia Symkina
Animační videa o našem životě ve formátu „otázka-odpověď“.

GrOwl-team

YouTube player

Anna Benešová, Martin Minárik, Martina Baroňová, Ivan Anikin
Kompas ve světě fitness; to je cíl GrOwl-teamu. Jsme skupina mladých lidí, kteří se zajímají o fitness a seberozrozvoj.
Soustředíme se na:
✦ Rozšíření znalostí, zkušeností ověřené vědou i praxí
✦ Vybudování online (ale i offline) komunity přes sociální sítě a workshopy
✦ Vzdělávání mladé generace ve školách za pomocí interaktivních přednášek
Více o nás najdete na naší webové stránce: http://growl-team.cz/

Dormitory freestyle

YouTube player

Michal Holásek
Hlboko do vrecka a málo času? Si tu na správnom mieste.

Astronomie a Astrofyzika do škol!

YouTube player

Pavel Kůs, Ondřej Javora
Záměrem projektu je vytvořit pokročilé multimediální výukové materiály z oblasti astronomie a astrofyziky, které by byly cílené na žáky středních i základních škol. Materiály budou mít potenciál zlepšit výuku fyziky na SŠ a ZŠ pomocí aplikace současných poznatků z oblasti multimediálního vzdělávání a kognitivní psychologie, zvýšit popularitu oboru v cílové skupině a zároveň rozvíjet schopnosti a znalosti žáků s nadáním pro přírodovědné obory. Toho bude docíleno spoluprací s přírodovědnou soutěží Astronomická olympiáda, jíž je PK od roku 2017 členem, a spoluprací s Laboratoří pokročilého multimediálního vzdělávání, jíž je OJ členem.

Posilovna pro podcasty

Karolína Nečadová, Pavla Chadimová
Cílem Posilovny pro podcasty je poskytnout zájemcům o tvorbu podcastů know how o jejich tvorbě a posilovat jejich dovednosti, aby byli sami schopní zaštítit celý proces vzniku podcastu. Jak? Primárně pomocí série praktických workshopů. Pro koho? Pro začínající a později i pokročilejší tvůrce.

Letní semestr 2021/22

Setkávání probíhalo každou středu 13.00 – 15.00 v Kampusu Hybernská v učebně 2D nebo online v případě omezení.

16. 2. 2022 – Informační setkání o kurzu (Online)

Obsah:
– seznámení s organizátory i mezi zájemci o kurz
– otázky a odpovědi

23. 2. 2022 – Úvodní hodina kurzu

Obsah:
– Seznamování se
– Rozjeď projekt: Proč, jak a co (prezentace a dotazy)
– Kontrakt (zápočty)
– Způsob komunikace
– Týmy a nápady

2. 3. 2022 – Jak rozjíždět projekty?

Obsah:
– Seznamování se
– Základní principy rozjíždění projektů (Lean Startup, práce s rizikem)
– Intro: Ondra Mrkus, Filip Liška, David Pešek
– Týmy a nápady
– Dotazy a odpovědi
– Výběr projektu pro příště

9. 3. 2022 – Workshop: Prototypování

Prototypování

16. 3. 2022 – Mastermind 1

Obsah:
– Reflexe předchozího
– Vysvětlení struktury pro Mastermind
– Rozdělení do skupin a vyzkoušení si Mastermindu

23. 3. 2022 – Workshop: Rozhovory

30. 3. 2022 – Workshop: Proč? Společenský dopad – Řetězec výsledků

Proč? Společenský dopad – Řetězec výsledků

6. 4. 2022 – Mastermind 2 + Workshop pro podcasty (dramaturgie)

Mastermind a práce s Filipem Liškou na podcastech.

13. 4. 2022 – Workshop: Co? (Business model – Lean Canvas)

Obsah:
– Sdílení, dotazy, diskuse…
– Lean Canvas (kdo jste nestihl, můžete si udělat online kurz zde: www.dobrokurzy.cz)

Úkoly:
– Ke konzultacím už přidávejte jako podklad Lean Canvas (a netrapte se „nedokonalostí“)

20. 4. 2022 – Mastermind 3

27. 4. 2022 – Program dle vašich potřeb

4. 5. 2022 – Mastermind 4

11. 5. 2022 – Zkouška prezentací

Zde najdete tipy a triky: Příprava na prezentace

18. 5. 2022 – Závěrečné prezentace

25. 5. 2022 – Reflexe a zpětná vazba

Reflexe:
1. Co důležitého jsem se naučil/a? O sobě, o ostatních, o světě?
2. Jak jsem se to vlastně naučil/a? Co pro mě bylo nejobtížnější?
3. Jak nejspíš využiju to, co jsem se naučil/a? K čemu mi to bude?

Zpětná vazba:
– Co se vám líbilo a měli bychom zachovat i pro další běhy?
– Co bychom měli změnit?
– Vděčnosti – komu byste rádi poděkovali a za co konkrétně?
– Co dalšího byste rádi sdělili?

Soutěž Nakopni Prahu

Účastníků soutěže a zároveň k nám přihlášeným studentů není nakonec tolik, takže se nebudeme na soutěž vázat tolik, jako jsme plánovali. Ale těm již přihlášeným samozřejmě pomůžeme.

Kritická data soutěže:
31. 1. 2022 – Uzavření registrací
14. 2. 2022 – Výběr účastníků
25. 2. 2022 – Nalejvárna & networking
25. 3. 2022 – Odevzdání projektů
8. 4. 2022 – Semifinále
20. 5. 2022 – Odevzdání podkladů
3. 6. 2022 – Finále

Vzhledem k tomu, že organizátoři soutěže mohou termíny měnit, berte vždy jako platnou informaci od nich a sledujte jejich informační kanály, zejména web: https://www.nakopniprahu.cz/

Děkujeme všem studentům, že jsme mohli být na vaší cestě s vámi!