Pro zájemce

Zajímají vás inovace pro společnost? Skvělé!

Inovační laboratoř je určená pro všechny studenty Univerzity Karlovy.

Na skutečném nápadu na produkt nebo službu se naučíte přistupovat k realizaci inovace tak, abyste minimalizovali plýtvání času, penězi i svým potenciálem.

Do začátku potřebujete akorát chuť něco smysluplného dělat. Námětů je všude dost a na prvotním nápadu popravdě ani tolik nezáleží. Jde především o získání zkušenosti s realizací. Během ní se nápad v průběhu experimentování obvykle i značně promění.

Práce je ideální v týmech v počtu 2-5 lidí a co možná nejrůznorodějších (např. z různých oborů). Týmy se budou tvořit hned na začátku; nepočítá se tedy s tím, že přijdete už jako plně funkční tým.

Počet kreditů: 6 (týká se studentů UK)

Klíčovým výstupem projektového semináře je vaše vlastní reflexe toho, zda realizace inovací je pro vás naplňující kariérní cesta do budoucna. V pořádku je samozřejmě obojí: „ano“ i „ne“.

Ke zprostředkování reálného zážitku, tedy i např. s vyrovnáním se s neúspěchy po cestě, je však zapotřebí věnovat rozvoji daného nápadu řádnou péči. Jinými slovy, na produktech v rámci semináře je nutné poctivě pracovat; už proto, že na nich skutečně záleží a potenciálně budou pomáhat skutečným lidem.

Kurz je postavený jako zážitkový. Nejde tedy o převyprávění zapamatovaných informací a dokonce ani o to, zda umíte „správně“ používat prezentované nástroje. Hlavní je, že překonáte svůj strach, vyrazíte ze své komfortní zóny a něco reálného podniknete. I kdyby se to nakonec vůbec nepodařilo.

Pro získání zápočtu je proto zapotřebí minimálně:

  • Vést min. 3 osobní rozhovory o problémech/potřebách s člověkem z cílové skupiny
  • Získání min. 3 osobních zpětných vazeb od člověka z cílové skupiny na váš prototyp
  • Vést min. 1 rozhovor s mentorem
  • Prezentace projektu před veřejností 
  • Sdílení v závěrečné reflexi

Ideální je samozřejmě 100% účast na společných setkáních, nicméně samozřejmě se mohou vyskytnout neočekávané problémy. Důležitá je hlavně odpovědnost vůči ostatním studentům v týmu; tedy aby se nikdo „nevezl“.

Plné podmínky však budou domluveny na úvodním setkání, protože důležitá je ta samotná diskuse nad nimi. Samozřejmě musí podpořit splnění cíle předmětu, zároveň ale musí být co nejvíce fér i pro vás, studenty.