Zimní semestr 2020/2021

Týmy

Zkušebna v Kampusu Hybernská – Petr Holubetz (FF), Kateřina Brnadejsová (KTF)

Cílem Studentské Hybernské v rámci Inovační laboratoře je vytvořit v Kampusu Hybernská zkušebnu pro širokou škálu studentských a akademických hudebníků napříč žánry. Vytvoření zkušebny je první fází tohoto projektu. Fází číslo dvě bude vytvoření malých zkušeben pro sólové hráče. Proč? Protože mladí hudebníci, a nejen oni, narážejí na ekonomickou a dostupnostní bariéru při hledání zkušeben. A právě my jsme si dali za úkol vytvořit alternativu k těmto komerčním zkušebnám. Kampus Hybernská je příležitost a my chceme dát mladým hudebníkům příležitost a prostor pro vytváření hudebních hodnot.

Stáže v Kampusu Hybernská – Klára Školníková (FSV)

Studentská Hybernská bude do budoucna pomáhat studentům a studentkám s propojením se soukromou sférou formou stáží.

Startujeme.online – Martin Richter (FSV)

Vzdělávací skill-sharingová platforma, která bude částečně kompenzovat brain drain Ústeckého kraje. Cílem je vytvořit “Tinder na mozky”, který bude sloužit k propojování uživatelů a následně k vzájemnému sdílení jejich znalostí a zkušeností. Budeme tak virtuálně vracet sociální kapitál zpět do regionu.

Webovou aplikaci podporujeme zpracováváním rozhovorů se zajímavými mladými lidmi a pořádáním online meetupů se zaměřením na osobní a kariérní rozvoj.

WEB: https://www.startujeme.online/

Missing Studies – Jan Stuchlík (VŠUP), Josef Gečnuk (VŠUP), Tobiáš Vavroch (MFF)

Digitální platforma Missing studies propojuje studenty různých oborů na základě společných zájmů a témat. Otevírá vysokoškolské struktury, umožňuje větší posun v řešených tématech a vytváří základy pro pozdější mezioborovou spolupráci.

Info: https://www.youtube.com/watch?v=nyg27WGBgPU

Ulehčení výběru vysoké školy – Jan Zeman (FF), Lucie Špytková (PřF)

Cílem nápadu je zorientovat středoškoláky v procesu volby vysoké školy. Zabrání se tak spoustě nepříjemností, jako například studijní neúspěšnost, stres nebo frustrace z promarněného roku studia. Výsledkem by měl být student, který odchází do nové etapy života s pocitem, že si vybral správnou cestu, do které může vložit své další úsilí.

Feedback culture – Christián Mikláš (MFF)

Tvorba webovej aplikácie slúžiacej na automatizáciu spracovania spätnej väzby z početných kurzov neziskovej organizácie Nexteria a ich projektu Nexteria Leadership Academy. V súčasnosti sa tomuto spracovaniu venuje niekoľko desiatok hodín ľudskej práce členov riadiaceho tímu a študentov. Reporty vychádzajúce zo spätnej väzby sú rovnaké bez ohľadu na povahu kurzu. Myslím si, že individuálnejší prístup by zvýšil pridanú hodnotu pre lektorov aj študentov. Nasadenie aplikácie slúži ako use case na overenie konceptu v praxi, aby ho bolo možné v prípade úspechu nasadiť aj v iných neziskovkách alebo spoločnostiach. 

Průběh semestru

Setkávání probíhají online, každý čtvrtek 16.00-18.30. Vedle tohoto společného termínu pak domlouváme individuální konzultace.

Pokud by se zmírnila opatření a mohli bychom se setkávat i osobně, máme zarezervovaný prostor v Kampusu Hybernská, a to každý čtvrtek, 14.30-17.00.

Kromě toho je tu ale i spousta akcí našich partnerů v jiných dnech a časech. Informace o těchto akcích se objevují primárně ve skupině na Facebooku.

1. 10. 2020 (čtvrtek), 14.30-16.00: Úvodní hodina (online)

Obsah
– Seznámení se – co studujete, kde pracujete, můžeme si tykat?
– Představení Inovační Laboratoře – kvíz na kahoot.it
– Průběh semestru, návaznosti na soutěže a další akce
– Podmínky zápočtu (viz Pro zájemce o studium) a diskuse k nim
– Spolutvorba dohody o spolupráci: Jak se nám dobře pracuje?
– Výběr nástrojů pro komunikaci a kdy se budeme potkávat
– Představení nápadů a týmování
– Další kroky do příštího setkání a prostor na otázky

Doprovodné akce v průběhu semestru

– 9. 2020, 17.00 – 19.00: Red Bull Basement Workshop (Forum Karlín)
– Design Thinking – New Generation of Founders, Grow with Google – Termíny workshopů

17. 12. 2020, 16.00-18.00: Závěrečné prezentace

Propojeno s:
– Innovation Roadshow (Red Button)
– Inovační laboratoř ČVUT – David Pešek

7. 1. 2021, 16.00-18.00: Závěrečná reflexe

Reflexe, zpětná vazba, udílení zápočtů.

Minulé semestry

Představu o průběhu Inovační laboratoře včetně závěrečných prezentací a hodnocení studentů získáte z minulých běhů:
Letní semestr 2019/2020
Zimní semestr 2019/2020
Letní semestr 2018/2019
Zimní semestr 2018/2019

Další informace

Pokud byste se rádi na cokoliv zeptali, pište na jan@vese.ly nebo položte dotaz ve skupině na Facebooku.