Letní semestr 2019/2020

Nakopni Prahu - logo

Speciální edice Inovační laboratoře: toto léto nakopneme Prahu!

V rámci semestrálního kurzu poskytneme studentům UK časově kompatibilní podporu se soutěží Nakopni Prahu.

Průběh semestru

✔ 20. 1. 2020 (pondělí) 14.00-16.30: Studentské týmování

Abychom vám usnadnili cestu k sobě a zvýšili množství „našich“ týmů, v Kampusu Hybernská jsme zorganizovali poznávací akci pro studenty z různých fakult Univerzity Karlovy. Mezioborovost je totiž podstatné kritérium úspěchů v inovacích, proto vám s ní pomůžeme.

Agenda:

 • Představení soutěže Nakopni Prahu (Petr Vaňásek/Tomáš Studeník)
 • Představení Inovační Laboratoře (Jan Veselý, Kryštof Ekl)
 • Seznamování se a tvoření týmů
 • Vyplňování přihlášek do soutěže

Témata jsou následující:

 1. Jak využít městská data?
 2. Jak zbavit Prahu vizuálního smogu?
 3. Jak rozšířit zeleň a zlepšit využití vody?
 4. Jak se mohou sousedé lépe poznat a pomáhat si?
 5. Jak lépe pečovat o nemocné a ohrožené?
 6. Jak progresivně vzdělávat v bezpečném prostředí?

Detailnější popisy výzev najdete na webu Nakopni Prahu – přečtěte si je, ať víte, k jakému tématu se chcete přidat.

Studentů se sešlo na min. 3 týmy do soutěže.

✔ Do 29. 1.: Nakopni Prahu – Přihlášky

Z Inovační laboratoře se do soutěže přihlásily 3 studentské týmy. A dost dalších studentů z Univerzity Karlovy, pro které je Inovační laboratoř samozřejmě také k dispozici.

Od 7. 2. (do 6. 3.): Inovační laboratoř – Zápis

Soutěžící studenti Univerzity Karlovy si od 7.2., resp. 10. 2. budete moci zapsat tento předmět pod kódem AINO2051.

Dle harmonogramu akademického roku 2019/2020 začíná pro letní semestr zápis do SIS 7. 2. 2020 (10:00) pro studenty FF a 10. 2. 2020 (10:00) pro studenty jiných fakult a končí 6. 3. 2020 (18:00).

28. 2. (pátek): Nakopni Prahu – Nalejvárna

Dostanete „Nalejvárnu“ v CAMPu – viz Nakopni Prahu – Nalejvárna.

Březen/duben: Inovační laboratoř – Práce na nápadech

Todo: se studenty potvrdit termíny a přizpůsobit obsah jejich potřebám a zkušenostem + co je důležité pro postup v soutěži

Předběžný návrh setkávání: pátky

Budeme mít k dispozici prostor na práci od 9.00 do 15.00. Co nejvíc ho budete mít sami pro sebe v týmech; pro práci na nápadech s možností okamžitých konzultací. Obsah (přednášky, workshopy) zařadíme dle potřeb nejlépe dopoledne.

6. 3. (pátek) – Úvodní hodina

Semestr začíná sice už 17. 2., ale nemá smysl začínat před úvodní akcí Nakopni Prahu – Nalejvárnou. Protáhneme konec o 2 týdny do zkouškového období pro lepší návaznost na prezentaci prototypů.

Témata:

 • Sladění se po Nalejvárně v CAMPu
 • Smysl a průběh kurzu
 • Kontrakt mezi námi – podmínky zápočtu
 • Týmové dohody
 • Inovační myšlení – jak pracovat: Lean Startup, Mapa rizik a Experimenty
 • Práce v týmech na tématu – budete potřebovat probrat téma ze všech možných stran a sladit se v něm
 • Sdílení, k čemu jste došli a co potřebujete v dalších hodinách

Právě do 6. 3. do 18.00 se můžete ještě z předmětu odhlásit, kdyby vám to „nesedlo“.

13. 3. (pátek) – Smysl

Témata:

Ve finále byste měli být schopni u vašich nápadů odpovědět na následující otázky:

 1. Jak máte zpracovaný společenský problém a jeho příčiny?
 2. Odpovídá vaše řešení příčinám daného problému?
 3. Je dostačující pro výsledek, který očekáváte?

20. 3. (pátek) – Design Thinking

Ve spolupráci s Googlem připravujeme celodenní Design Thinking workshop (nejen pro studenty Inovační laboratoře).

27. 3. (pátek) – Lean Canvas a Mentoring

Lean Canvas workshop – výsledkem by měla být základní představa o vašem byznys modelu a tedy jak váš nápad bude dlouhodobě životaschopný.

Pozveme mentory z různých oborů, aby vám pomohli identifikovat rizika, pomohli s odpovědí na některé otázky, otevřeli dveře svými kontakty.

Příprava prezentací – už si budete také moci připravovat prezentaci na tréninkovou hodinu.

3. 4. (pátek) – Trénink prezentací

Trénink na pondělní prezentaci před porotou.

Přijďte s připravenými prvními verzemi prezentací a získejte zpětnou vazbu. Na místě pak upravíte a můžete zkusit znovu.

6. 4. (pondělí): Nakopni Prahu – Prezentace nápadů

Odprezentujete nápady porotě Nakopni Prahu a postoupíte do dalšího kola.

Zápočet je podmíněn touto prezentací, nikoliv však postupem do finále. I když nebudete vybráni porotou, můžete pokračovat v rámci kurzu a prototyp odprezentujete v rámci předmětu.

Duben-květen: Inovační laboratoř – Práce na prototypech

Navrhovaný obsah:

 • Experimenty – zejména rozhovory s uživateli/zákazníky
 • Prototypování – jak rychle postupovat vpřed
 • Mastermind – jak si vzájemně maximálně efektivně pomáhat
 • Agilní týmy – jak spolu dobře a efektivně fungovat
 • Konzultace – okamžitá pomoc na místě v případě nárazu nebo facilitace týmových setkání
 • Mentoring – externí mentoři ochotní pomoct vám

10. 4. (pátek) – volno (Velikonoce)

Volno po první etapě.

17. 4. (pátek) – TODO

24. 4. (pátek) – TODO

1. 5. (pátek) – volno (svátek práce)

Todo: dáme volno nebo práci nebo jiné dny? Ty 3 volné pátky ubírají hodně času týmům na práci, resp. budou na tom chtít pracovat někdy jindy…

8. 5. (pátek) – volno (Den vítězství)

Todo: dtto.

15. 5. (pátek) – Trénink prezentací

Přijďte s připravenými prezentacemi, získáte zpětnou vazbu a můžete okamžitě zlepšovat.

22. 5. (pátek) – Prezentace prototypů

Todo: napojit na Týden inovací 2020 a Red Button: Company Roadshow

Tento termín je již po konci semestru (ten je 15. 5.) – začínáme později, skončíme později (kvůli harmonogramu Nakopni Prahu).

Nutné pro zápočet.

Pro postupující týmy zároveň příprava před velkou prezentací na Maker Faire.

29. 5. (pátek) – Reflexe a zpětná vazba

Nutné pro zápočet.

Reflexe bude před Maker Faire, aby vám to nezasahovalo do léta.

TODO: vymyslet jinou lokalitu, kolize s Týdnem Afriky, proběhne mimo učebnu.

14. 6. (neděle): Nakopni Prahu – Prezentace prototypů

A vyhrajete na Maker Faire Prague!

Zápočty

Kurz je postavený jako zážitkový. Nejde tedy o převyprávění zapamatovaných informací a dokonce ani o to, zda umíte „správně“ používat prezentované nástroje. Hlavní je, že překonáte svůj strach, vyrazíte ze své komfortní zóny a něco reálného podniknete. I kdyby se to nakonec vůbec nepodařilo.

Pro získání zápočtu je proto zapotřebí minimálně následující:

 • Vést min. 3 osobní rozhovory o problémech/potřebách s člověkem z cílové skupiny
 • Získání min. 3 osobních zpětných vazeb od člověka z cílové skupiny na váš prototyp
 • Vést min. 1 rozhovor s mentorem
 • Prezentace projektu před veřejností 
 • Sdílení v závěrečné reflexi

Bližší informace k podmínkám úspěšného splnění (získání zápočtu) najdete na stránce pro studenty.

Minulé semestry

Představu o průběhu Inovační laboratoře včetně závěrečných prezentací a hodnocení studentů získáte z minulých běhů:

Další informace

Pokud byste se rádi zeptali, pište na jan@vese.ly nebo se zeptejte ve skupině na Facebooku.