Letní semestr 2019/2020

Nakopni Prahu - logo

Speciální edice Inovační laboratoře: toto léto nakopneme Prahu!

V rámci semestrálního kurzu poskytneme studentům UK časově kompatibilní podporu se soutěží Nakopni Prahu.

Nejen to, s New Generation of Founders – Grow with Google uspořádáme celodenní workshop na Design Thinking!

Spojujeme se také se Social Impact Award, ve které jsme měli finalisty už v minulém roce.

Co je potřeba pro zápočet

Kurz je postavený jako zážitkový. Nejde tedy o převyprávění zapamatovaných informací a dokonce ani o to, zda umíte „správně“ používat prezentované nástroje. Hlavní je, že překonáte svůj strach, vyrazíte ze své komfortní zóny a něco reálného podniknete. I kdyby se to nakonec vůbec nepodařilo.

Pro získání zápočtu je proto zapotřebí minimálně následující:

 • Vést min. 3 osobní rozhovory o problémech/potřebách s člověkem z cílové skupiny
 • Získání min. 3 osobních zpětných vazeb od člověka z cílové skupiny na váš prototyp
 • Vést min. 1 rozhovor s mentorem
 • Prezentace projektu před veřejností 
 • Sdílení v závěrečné reflexi
 • Účastnit se nenahraditelných událostí v rámci semestru

Studenti z předchozích semestrů hodnotí předmět jako velice náročný. Inovační laboratoř určitě není cesta k získání „levných“ kreditů. Ale podle hodnocení jim to rozhodně stálo za to.

V rámci semestru se vám snažíme vytvořit podmínky, aby to pro vás bylo zvládnutelné (spojíme vás s mentory, pomůžeme připravit rozhovor apod.). Odpovídají tomu tedy společná setkání, která vám mají ušetřit čas a práci ulehčit. Proto jsou některá setkání označená jako povinná. Pokud v daném čase nemůžete, pokusíme se najít jiné řešení.

Bližší informace k podmínkám úspěšného splnění (získání zápočtu) najdete na stránce pro studenty.

Průběh semestru

Setkávání bude probíhat většinou v Kampusu Hybernská v pracovní pátky. Budeme mít k dispozici prostor na práci od 9.00 do 15.00. Obsah (přednášky, workshopy) zařadíme dopoledne. Pak budete mít hlavně čas sami pro sebe v týmech, tj. pro práci na nápadech s možností okamžitých konzultací.

Kromě toho je ale spoustu akcí našich partnerů v jiných dnech a časech.

☑ 20. 1. 2020 (pondělí) 14.00-16.30: Studentské týmování (Kampus Hybernská)

Abychom vám usnadnili cestu k sobě a zvýšili množství „našich“ týmů, v Kampusu Hybernská jsme zorganizovali poznávací akci pro studenty z různých fakult Univerzity Karlovy. Mezioborovost je totiž podstatné kritérium úspěchů v inovacích, proto vám s ní pomůžeme.

Agenda:

 • Představení soutěže Nakopni Prahu (Petr Vaňásek/Tomáš Studeník)
 • Představení Inovační Laboratoře (Jan Veselý, Kryštof Ekl)
 • Seznamování se a tvoření týmů
 • Vyplňování přihlášek do soutěže

Témata jsou následující:

 1. Jak využít městská data?
 2. Jak zbavit Prahu vizuálního smogu?
 3. Jak rozšířit zeleň a zlepšit využití vody?
 4. Jak se mohou sousedé lépe poznat a pomáhat si?
 5. Jak lépe pečovat o nemocné a ohrožené?
 6. Jak progresivně vzdělávat v bezpečném prostředí?

Detailnější popisy výzev najdete na webu Nakopni Prahu – přečtěte si je, ať víte, k jakému tématu se chcete přidat.

Studentů se sešlo na min. 3 týmy do soutěže.

☑ Do 29. 1.: Nakopni Prahu – Přihlášky (online)

Z Inovační laboratoře se do soutěže přihlásily 3 studentské týmy. A dost dalších studentů z Univerzity Karlovy, pro které je Inovační laboratoř samozřejmě také k dispozici.

☑ 28. 2. (pátek): Nakopni Prahu – Nalejvárna (CAMP)

Dostali jsme „Nalejvárnu“ v CAMPu – viz Nakopni Prahu – Nalejvárna.

☑ 4. 3. (středa) od 18.00: Social Impact Award – Kick-off (Impact Hub Praha 10)

Pro studenty, kteří plánují účast v Social Impact Award. Můžete se účastnit kolika soutěží chcete zároveň.

Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/408629836614312/

☑ 6. 3. (pátek), 9.00-12:30 – Úvodní hodina (Kampus Hybernská)

Obsah:

 • Reflexe Nalejvárny v CAMPu
 • Proč jsme tady – smysl kurzu a účasti v něm
 • Kdo je kdo, na čem kdo pracuje, v jakém týmu
 • Komunikace mezi námi (máme soukromou skupinu na Slacku Nakopni Prahu)
 • Kontrakt mezi námi – podmínky zápočtu
 • Průběh semestru, návaznosti na Nakopni Prahu a Social Impact Award
 • Týmová retrospektiva
 • Dohoda o soužití
 • Reflexe a zpětná vazba

Úkoly:

 • Nalodit chybějící členy týmu (kapitáni týmů) = projít, co jsme dělali, jak budeme komunikovat (slack)

☑ Do 6. 3. (pátek): Inovační laboratoř – Zápis (online)

Soutěžící studenti Univerzity Karlovy si od 7.2., resp. 10. 2. budete moci zapsat tento předmět pod kódem AINO2051.

Dle harmonogramu akademického roku 2019/2020 začíná pro letní semestr zápis do SIS 7. 2. 2020 (10:00) pro studenty FF a 10. 2. 2020 (10:00) pro studenty jiných fakult a končí 6. 3. 2020 (18:00).

☑ 13. 3. (pátek), 8.45-12.00 – Smysl (online)

Scházet se budeme od 8.45 tak, abychom v 9.00 mohli začít.

Odkaz na google hangout najdete v kalendářové pozvánce. Použijeme také miro.com.

Témata:

Ve finále byste měli být schopni u vašich nápadů odpovědět na následující otázky:

 1. Jak máte zpracovaný společenský problém a jeho příčiny?
 2. Odpovídá vaše řešení příčinám daného problému?
 3. Je dostačující pro výsledek, který očekáváte?

☐ 20. 3. (pátek) – Design Thinking (online)

Vzhledem k situaci s omezeními kvůli koronaviru musíme zrušit Design Thinking workshop s googlem.

Nahradíme si to online.

☐ 27. 3. (pátek) – Lean Canvas a Mentoring (online)

Lean Canvas workshop – výsledkem by měla být základní představa o vašem byznys modelu a tedy jak váš nápad bude dlouhodobě životaschopný.

Pozveme mentory z různých oborů, aby vám pomohli identifikovat rizika, pomohli s odpovědí na některé otázky, otevřeli dveře svými kontakty.

Příprava prezentací – už si budete také moci připravovat prezentaci na tréninkovou hodinu.

☐ 30. 3. (pondělí) – Prezentace porotcům (online)

Ze slacku Nakopni Prahu: Do 30. března 2020, prosíme, stručně vyplňte a pošlete zpátky prezentaci v příloze. Prezentace bude poskytnuta porotcům, kteří budou váš nápad hodnotit a budou se tak moci na vaši prezentaci připravit. Nejedná se o prezentaci, kterou budete prezentovat, ale pouze o základní informace ve strukturované podobě pro porotce. Vaší samotné prezentaci v den 1. kola soutěže se kreativní meze nekladou.

☐ 3. 4. (pátek) – Trénink prezentací (Kampus Hybernská)

TODO: oslovit bývalé studenty s prosbou o pomoc (zpětná vazba na připravené prezentace)

Trénink na pondělní prezentaci před porotou.

Přijďte s připravenými prvními verzemi prezentací a získejte zpětnou vazbu. Na místě pak upravíte a můžete zkusit znovu.

☐ 6. 4. (pondělí): Nakopni Prahu – Prezentace nápadů (CAMP)

Odprezentujete nápady porotě Nakopni Prahu a postoupíte do dalšího kola.

Hodnotí se realizovatelnost v rámci Hl. m. Praha.

5 minutová prezentace a diskuse s porotci. Čim víc představitelné, tím líp: ideálně něco ukažte (vizuál, přijďte s uživatelem apod.).

Porota vás nebude znát, resp. ne všichni, proto počítejte s nulovým povědomím o svých nápadech.

Zápočet je podmíněn touto prezentací, nikoliv však postupem do finále. I když nebudete vybráni porotou, můžete pokračovat v rámci kurzu a prototyp odprezentujete v rámci předmětu. Pokud byste se nezvládli této prezentace zúčastnit, je alternativa prezentace v Social Impact Award (příp. jiné soutěži v čase semestru) – nevzdávejte se!

☒ 10. 4. (pátek) – volno (Velikonoce)

Volno po první etapě.

☐ 17. 4. (pátek) – TODO (Kampus Hybernská)

Možný obsah:

 • Experimenty – zejména rozhovory s uživateli/zákazníky
 • Prototypování – jak rychle postupovat vpřed
 • Mastermind – jak si vzájemně maximálně efektivně pomáhat
 • Agilní týmy – jak spolu dobře a efektivně fungovat
 • Konzultace – okamžitá pomoc na místě v případě nárazu nebo facilitace týmových setkání
 • Mentoring – externí mentoři ochotní pomoct vám

Obsah zvolíme dle vašich aktuálních potřeb.

☐ 22. 4. (středa), 16.00-19.00 – Google a SIA: vychytávky pro start (nejen) social businessu (Impact Hub D10 na Smíchově)

Detaily zde: https://www.facebook.com/events/601991720531111/

☐ 24. 4. (pátek) – TODO (Kampus Hybernská)

Obsah zvolíme dle vašich potřeb.

☒ 1. 5. (pátek) – volno (svátek práce)

Svátek 🙁

☐ Do 5. 5. (úterý): Social Impact Award – Přihlášky (online)

Uzávěrka přihlášek do soutěže Social Impact Award.

☒ 8. 5. (pátek) – volno (Den vítězství)

Svátek 🙁

☐ 15. 5. (pátek) – Trénink prezentací (Kampus Hybernská)

Přijďte s připravenými prezentacemi, získáte zpětnou vazbu a můžete okamžitě zlepšovat.

☐ 20. 5. (středa) 10:00 – 13:00 – Social Impact Award – Prezentace pred porotou (Impact Hub D10 na Smíchově)

Prezentace před porotou budou v Impact Hubu D10 na Smíchově (pouze pro vybraných top 20 týmů ze všech přihlášených).

☐ 22. 5. (pátek) – Prezentace prototypů (Kampus Hybernská)

Todo: napojit na Týden inovací 2020 (?) a Red Button: Company Roadshow

Tento termín je již po konci semestru (ten je 15. 5.) – začínáme později, skončíme později (kvůli harmonogramu Nakopni Prahu).

Nutné pro zápočet. Toto bude připravovaná větší akce, je proto těžké najít alternativu, pokud byste se nemohli prezentací účastnit. Ale nevzdávejte se a ozvěte se.

Pro postupující týmy zároveň příprava před velkou prezentací na Maker Faire.

☐ 28. 5. (čtvrtek) – Social Impact Award – Vyhlášení účastníků akcelerace (Impact Hub K10 na Vinohradech)

Vyhlášení postupujících týmů.

☐ 29. 5. (pátek) – Reflexe a zpětná vazba (?)

Nutné pro zápočet. Pokud se nemůžete dostavit, vymyslíme alternativu, ozvěte se prosím včas.

Reflexe bude před Maker Faire, aby vám to nezasahovalo do léta.

TODO: vymyslet jinou lokalitu, kolize s Týdnem Afriky, proběhne mimo učebnu.

☐ 14. 6. (neděle): Nakopni Prahu – Prezentace prototypů (Maker Faire)

A vyhrajete na Maker Faire Prague!

Prezentace na hlavní stage široké veřejnosti.

Minulé semestry

Představu o průběhu Inovační laboratoře včetně závěrečných prezentací a hodnocení studentů získáte z minulých běhů:

Další informace

Pokud byste se rádi zeptali, pište na jan@vese.ly nebo se zeptejte ve skupině na Facebooku.