Zimní semestr 2019/2020

Představu o průběhu Inovační laboratoře včetně závěrečných prezentací a hodnocení studentů získáte z minulých běhů:

Hlavní změny oproti předchozím semestrům:

 • Tématické zaměření Inovační laboratoře na inovace ve vzdělávání
 • Víkendové hackathony a zároveň zkrácení délky programu pro větší intenzitu a koncentraci práce
 • Možnost účasti i pro studenty jiných VŠ než Univerzity Karlovy
 • Není nutné vytvořit tým, na inovacích lze pracovat i samostatně (byť to nedoporučujeme)

Sylabus

Setkávání probíhají vždy ve čtvrtek od 9.00 do 12.00 plus o dvou víkendech (hackathony). Tento čas bude věnován hlavně společné práci v týmech.

Pokud v tomto čase máte omezení, nezapisujte se prosím. Hlavní důvod fixace času je, aby se sešli lidé v týmech, kteří mají možnost spolupracovat.

 • 3. 10., 9.00-12.00 – Úvodní hodina
 • 10. 10., 9.00-12.00 – Týmy
 • 17. 10., 9.00-12.00 – Společenský problém a problémy cílových skupin
 • 18. 10., 16.00 – 20. 10., 16.00 – Hackathon – proběhne v Praze, kombinace vzdělávání (experimenty, byznys model…) a práce na nápadech
 • 24. 10., 9.00-12.00 – Coworking
 • 31. 10., 9.00-12.00 – Coworking
 • 7. 11., 9.00-12.00 – Mentoring
 • 14. 11., 9.00-12.00 – Coworking
 • 21. 11., 9.00-12.00 – Coworking
 • 22. 11., 16.00 – 24. 11., 16.00 – Dotahovací hackathon před prezentacemi
 • 28. 11., 9.00-12.00 – Prezentační workshop
 • 5. 12., 9.00-12.00 – Závěrečné prezentace
 • 12. 12., 9.00-12.00 – Závěrečná reflexe

Bližší informace k podmínkám úspěšného splnění najdete na stránce pro zájemce.

Přihlašování

Studenti Univerzity Karlovy se přihlašují v SIS. Předmět najdete pod kódem AINO2050. Zápis předmětů do SIS pro studenty FFUK probíhá mezi 20. 9. 2019 (10:00) a 18. 10. 2019 (18:00), pro studenty jiných fakult UK mezi 24. 9. 2019 (12:00) a 18. 10. 2019 (18:00).

Studenti z jiných škol se mohou letos kurzu účastnit také. Účast je zdarma, ale nejsou za ni kredity. Přihlašujte se prosím přes tento formulář: https://forms.gle/uzs7gjstWUmmQ6WA6