Zimní semestr 2018/2019

Záznamy ze setkání

1. 10. 2018 14.00-17.00Úvodní setkání
Cíl: Ozřejmit, o co jde, proč budeme spolupracovat a jak budeme fungovat
Zápis: 1. 10. 2018 – Úvodní setkání
Poznámka: Od 17.00 následuje program v Kampusu Hybernská!

8. 10. 2018 9.00-17.00 – Bootcamp
Cíl: Předání základních nástrojů pro inovátora
Obsah: Results Chain; Lean Canvas; Mapa rizik
Zápis: 8. 10. 2018 – Bootcamp

15. 10. 2018 14.00-17.00 – Experimenty
Cíl: Naučit se provádět experimenty
Obsah: Diskuse a vysvětlení nejasností; Experimenty
Zápis: 15. 10. 2018 – Experimenty

29. 10. 2018 14.00-17.00 – Mastermind a prototypování
Cíl: Zpětná vazba na průběh experimentů, zažití rychlého prototypování a sběru zpětné vazby
Obsah: Mastermind – vzájemná zpětná vazba a prototypování s Honzou Loudou
Zápis: 29. 10. 2018 – Mastermind a prototypování

12. 11. 2018 14.00-17.00 – Zpětná vazba od mentorů
Cíl: Naučit se komunikovat s mentory, získat od nich zpětnou vazbu
Zápis: 12. 11. 2018 – Zpětná vazba od mentorů

26. 11. 2018 14.00-17.00 – Reflexe a Mastermind
Cíl: Reflexe, vyjasňění nejasností, zpětná vazba na experimenty; Mezikontrola, zda jsme na správné cestě a jak to příp. napravit Obsah: Reflexe, Mastermind; Diskuse, validace kontraktu; Překvapení 😉
Zápis: 26. 11. 2018 – Reflexe a Mastermind

10. 12. 2018 14.00-16.30 – Prezentační workshop
Cíl: Vylepšení prezentací
Obsah: Zpětná vazba na připravené prezentace a one-pagery
Zápis s úkoly: 12. 10. 2018 – Prezentační workshop
Od 16.30 pak pokračujeme v kavárně Hlína „Vánoční laboratoří“ 😉

7. 1. 2019 14.00-17.00 – Závěrečné prezentace
Cíl: Získání zpětné vazby, prezentace schopností studentů
Obsah: Zpětná vazba od investorů, Networking
Úkoly: Reflexe, příprava k uzavření

Závěrečné prezentace

14. 1. 2019 14.00-17.00 – Uzavírací setkání
Cíl: Uzavření semináře; Vylepšení dalšího běhu
Obsah: Zpětná vazba na kurz; Sebereflexe; Zápisy kreditů

Hodnocení kurzu studenty

Všechna hodnocení kurzu v systému, nijak neupravovaná:

  • S vyučujícím jsem byl naprosto spokojen. Probouzel v nás nadšení po dobu celého kurzu, přednášky obohacoval o skvělé doplňující (a leckdy i zábavné) poznatky. Velmi dobře se orientoval v dané problematice. Celkově jeho přístup ke studentům byl velmi profesionální!
  • Jeden z nejzajímavějších předmětů do praxe, co jsem zatím měl možnost si zapsat. Velice oceňuji přípravu, jakou vyučující před předmětem podnikl a jak byla každá hodina připravena a zorganizována. Během semestru se průběžně sbírala zpětná vazba a program se trochu upravoval, aby více seděl očekávání studentů, což také velice oceňuji.
  • Skvělý, zcela unikátní předmět, facilitující osobnostní růst a měnící pohled na realizovatelnost pozitivních změn výrazně do pozitivna. Obzvláště vzhledem k premiéře předmětu není co vytknout.Aktivní zájem vyučujícího o průběžnou zpětnou vazbu je obdivuhodný.
  • Vynikající předmět!Oceňuji, že to není postavené ani kolem teorie, ani kolem simulace, nýbrž kolem vytváření reálného projektu.Honza Veselý jako vyučující to skvěle vede.Na předmětu se navíc sejde skupina samých zajímavých lidí, a jelikož spolu pracují, tak se díky tomu mohou poznat.Prostě velké dík!