Pro zájemce

Zajímají vás inovace pro společnost? Skvělé!

Inovační laboratoř je určená pro všechny studenty Univerzity Karlovy a nově i studenty ostatních vysokých škol.

Na skutečném nápadu na produkt nebo službu se naučíte přistupovat k realizaci inovace tak, abyste minimalizovali plýtvání času, penězi i svým potenciálem.

Do začátku potřebujete akorát chuť něco smysluplného dělat. Nemusíte mít ani vlastní nápady, stačí si vybrat z dostupných námětů (nicméně sami klidně také navrhujte). Jde totiž především o samotnou zkušenost s realizací. Na prvotním nápadu tolik nezáleží, protože ten se v průběhu experimentování obvykle značně promění.

Práce je ideální v týmech v počtu 3-5 lidí a co možná nejrůznorodějších (např. z různých oborů). Týmy se budou tvořit hned na začátku; nepočítá se tedy s tím, že přijdete už jako plně funkční tým. Tým však není podmínkou, můžete pracovat i samostatně.

Počet kreditů: 6 (týká se studentů UK)

Klíčovým výstupem projektového semináře je vaše vlastní reflexe toho, zda realizace inovací je pro vás naplňující kariérní cesta do budoucna. V pořádku je samozřejmě obojí: „ano“ i „ne“.

Ke zprostředkování reálného zážitku, tedy i např. s vyrovnáním se s neúspěchy po cestě, je však zapotřebí věnovat rozvoji daného nápadu řádnou péči. Jinými slovy, na produktech v rámci semináře je nutné poctivě pracovat; už proto, že na nich skutečně záleží a potenciálně budou pomáhat skutečným lidem.

Pro splnění předmětu je proto zapotřebí minimálně:

  • aktivně provádět experimenty = ověřovat domněnky v realitě – např. rozhovory se zákazníky,
  • reálně někomu pomoci = v rámci některého z experimentů mít skutečný přínos,
  • účastnit se (jako tým) závěrečné prezentace před veřejností,
  • uskutečnit na konci semestru reflexi celého zážitku.

Ideální je samozřejmě 100% účast na společných setkáních, nicméně samozřejmě se mohou vyskytnout neočekávané problémy. Důležitá je hlavně odpovědnost vůči ostatním studentům v týmu; tedy aby se nikdo „nevezl“.

Plné podmínky však budou domluveny na úvodním setkání, protože důležitá je ta samotná diskuse nad nimi. Samozřejmě musí podpořit splnění cíle předmětu, zároveň ale musí být co nejvíce fér i pro vás, studenty.