18. 3. 2019 – Lean Canvas

Zdroje

Úkoly

  • Připravit se na mentory:
    • zformulovat, co děláte (na představení)
    • vzít lean canvas (udělat syntézu v týmu)
    • vzít mapu rizik (aktualizovat ji)
  • Experimentovat (dle možností vedle přípravy na mentory)