4. 3. 2019 – Týmy

Tato hodina byla plně v režii studentů předchozího běhu (Kryštof Ekl, Jitka Vlčinská, Katka Broncová).

Report od Kryštofa:

Na začátku hodiny poprvé proběhla nové verze informování o postupu za uplynulý týden – každý tým informoval přímo na místě (místo dřívějšího úkolu sepsat report na facebook).

Pak už mohla začít samotná hodina, jejíž hlavním cílem byl tentokrát teambuilding. Nejprve jsme si řekli, co to jsou drivery a jak každý z nich funguje. Pak jsme se rozdělili podle driverů do skupin a navzájem si sdělili, jak se u každého jeho driver(y) konkrétně projevují. Následovala skupinová práce v týmech, jejíž výsledkem byl týmový kontrakt, aneb dohoda o tom, jak spolu pracovat a komunikovat, abychom se nevytáčeli.

Po přestávce bylo potřeba pro zpevnění sounáležitosti ještě poskytnout nějaký zajímavý společný zážitek. Nejprve bylo 15 minut na vytvoření prototypu mikrodotazníku, který měl trvat maximálně 3 minuty a měl být relevantní pro problém, který chtěl každý z týmů řešit. Pak už ten zážitek – vzhůru do ulic v okolí Kampusu a sehnat v průběhu další půlhodiny odpovědi od alespoň 3 respondentů.

Na závěr proběhla reflexe této zkušenosti, zpětná vazba na suplující lektory a pak ještě zbylo 15 minut na samostatnou práci týmů