18. 2. 2019 – Úvod: Proč?

Prezentace

Úvod a představení se

Na začátku hodiny proběhlo seznamovací kolečko.

Inovační laboratoř – Proč, jak a co?

Komunikace

Proč jste na kurzu vy?

Poznávací aktivita ve skupinách.

Kontrakt mezi námi

  1. Každý týden stručný report naživo na setkání: co jste zjistili (min. 1 za tým)
  2. Závěrečné prezentace před porotou a veřejností + materiály (tým)
  3. Reflexe celého zážitku (každý)


Dohoda o soužití

Skupinová práce a pak synergie.

Odkud kam jdete a proč?

Poznávání se skrz Proč?

Poznávání se navzájem.

Představení příležitostí k validaci

Ke vstupu do Inovační laboratoře nemusíte mít ani tým, ani nápad. Týmy budeme tvořit v prvních hodinách kurzu a nápadů je k dispozici dostatek. Jsou to identifikované příležitosti, které je potřeba ověřit v realitě, zdá má nebo nemá smysl se jimi zabývat. To významně urychluje práci.

Předběžné týmování

Diskuse nad nápady.

Úkoly, reflexe a zpětná vazba

Odsouhlasit kontrakt a dohodu (online formulář), příp. nejasnosti nebo změny diskutovat skrz skupinu na Facebooku.

Dát si rande s potenciálním týmem (týmy) – např. si můžete naplánovat oběd před dalším setkáním. Také můžete probrat více i s autorem příležitosti (kontakt skrz skupinu).