Inovační laboratoř

Inovační laboratoř je praktický projektový seminář určený pro studenty Univerzity Karlovy. Vypisuje jej Filozofická fakulta v rámci Kampusu Hybernská. Dostupný je jako volitelný předmět pro všechny studenty
pod kódem AINO2050.

Studenti pracují v týmech s využitím přístupů startupového světa i světa neziskového sektoru. Důraz je kladen na různé ověřovací metody, díky kterým lze v rámci inovačního procesu eliminovat rizika. Studenti si na reálném projektu zkouší business modelování (Lean Canvas), teorii změny (Results Chain), experimentování (Lean Startup), prototypování (HCD) a další nástroje a techniky. V průběhu semestru získávají zpětnou vazbu od potenciálních uživatelů, mentorů, donorů, investorů i od sebe navzájem.

Hlavním cílem Inovační laboratoře je, aby studenti zažili realizaci sociální inovace (tzn. inovace s významným přínosem pro společnost) v praxi. Díky této zkušenosti se budou moci lépe rozhodnout o svém profesním směřování.

Jan Veselý - fotka

Vedoucím Inovační laboratoře je Jan Veselý, který v minulosti stvořil několik akceleračních programů zaměřených na sociální inovace (např. Laboratoř Nadace Vodafone), koordinuje Alianci pro mladé v ČR (sdružující přes 50 firem, které se zavázaly pomoci mladým lidem najít se ve světě práce), založil EduFórum (setkávání inovátorů ve vzdělávání), vytvořil online kurz Lean Canvas aj.

Jak se zapojit do komunity: